Jobbet "Social- og sundhedsassistent til afsnit S3 indgang 36, Psykiatrien Syd i Vordingborg" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Social- og sundhedsassistent søges til afsnit S3 indgang 36 i blandede vagter.

Afsnit S3 har to indgange

Afsnit S336, som er et højtskærmet afsnit med 11 senge, særlig funktion for affektive lidelser

Afsnit S340 er et afsnit med 15 senge, hvoraf tre er brugerstyret.

Som social og sundhedsassistent vil du indgå i behandlerteam med bl.a. social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske og læge.

Vi indgår i et fællesskab i begge afsnit. Vi hjælper hinanden i det daglige arbejde bl.a. med dækning af vagter i begge afsnit, løsning af fælles opgaver, arbejde med samme mål og meget mere.

Psykiatrien Syd, herunder afsnit S3 ønsker et arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab, hvor der er plads til, at den enkelte udfordres og udvikler sig fagligt. Vores værdier bygger på respekt, ansvarlighed og dynamik, og det tilstræbes at alt samarbejde foregår i dialog.

Dine kvalifikationer

Det vil være dejligt, hvis du har erfaring fra Psykiatrien, men det er ikke en forudsætning.

  • Vores nye kollega har gode samarbejdsevner og anser et internt såvel som tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde som værende vigtigt, og en forudsætning for en god patientbehandling
  • Ser helheden i patientforløbet og er bevidst om, at garantere patientsikkerheden ved et højt kvalitetsniveau
  • Er indstillet på samarbejde for lindre og afhjælpe mennesket med en sindslidelse, såvel som samarbejde med dennes pårørende
  • Er fleksibel og mødestabil
  • Er indstillet på, at indgå i et rul hvor arbejde hver anden weekend indgår samt at arbejde på begge etager af afsnit S3, når dette er nødvendigt

Yderligere information

Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingssygeplejerske Belinda Hansen, 20 68 94 52.

Interesserede er velkomne til at besøge os.

Straffeattest

I forbindelse med ansættelse skal der, jf. Regionens politik herom, indhentes straffeattestoplysninger.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst. Der er til stillingen knyttet et funktionstillæg for integreret afsnit.

Ansøgningsfrist .21.06.19

Ansættelsessamtaler 24.06.19

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.