Jobbet "Praksisorienteret udviklingsjordemoder til afsnit for Fødsler, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Brænder du for jordemoderfaglig udvikling og ønsker du at arbejde på et mindre fødested, hvor der tværfagligt arbejdes målrettet for at understøtte de normale fødselsforløb, så er stilingen som udviklingsjordemoder måske lige dig.

Stillingen er en 37 timers stilling med en kombination af timer til jordemoderfaglig udvikling og vagter i afsnittet for Fødsler. Den konkrete tilrettelæggelse aftales. Stillingen ønskes besat fra 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Udviklingsjordemoderens hovedopgaver i samarbejde med specialeansvarlig læge, afdelingsjordemoder og chefjordemoder:

 • At være ansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet, herunder understøtte den strategiske kompetenceudvikling
 • At lave løbende monitorering og evaluering af den faglige kvalitet i afsnittet i såvel primær som sekundær sektor
 • At koordinere, planlægge, gennemføre, evaluere, dokumentere, monitorere og følge op på indsatser og projekter i afsnittet
 • At dokumentere og opdatere afsnittets udviklings- og forbedringstavler
 • At medvirke til at planlægge og varetage undervisning samt sikre et godt lærings- og udviklingsmiljø i afsnittet
 • At udarbejde og vedligeholde obstetriske og jordemoderfaglige retningslinjer
 • At være databaseansvarlig i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Vi forventer at du har/er:

 • Dansk autorisation som jordemoder og klinisk erfaring
 • Teoretisk overbygning på master/kandidatniveau
 • Erfaring med projektarbejde og kvalitetsudvikling
 • Erfaring med statistisk analysearbejde og håndtering af databaser
 • Erfaring med forskningsmetoder i klinisk praksis og evidensbasering af klinisk praksis
 • Gerne erfaring med Den Syddanske Forbedringsmodel
 • Evner at arbejde såvel proces- som resultatorienteret, herunder at trives med deadlines
 • Obstetrisk og jordemoderfagligt teoretisk velfunderet
 • Gode kommunikative evner, mundtligt såvel som skriftligt
 • Tværfaglig indstilling og gode samarbejdsevner
 • Evner at implementere og fastholde udviklingen i klinisk praksis

Hvem er vi?

I Sygehus Sønderjylland har vi ca. 1800 fødsler pr. år. Vi har en høj faglig standard, lav indgrebsfrekvens og høj patienttilfredshed (se LUP Fødende 2018). Vi arbejder i teams og med den gravide og familien i centrum. På fødegangen arbejdes der tæt sammen med social- og sundhedsassistenter, læger og sekretærer, og der er altid en koordinerende jordemoder at sparre med. Vi arbejder meget med læring og dialog på tværs af faggrupper og med fælles faglige holdninger, så vi fremstår enige over for de gravide, fødende og familierne. Som eksempel har vi en fælles holdning til, at sectio kun foretages ved faglig indikation. Der tilbydes kollegial coaching.  

Jordemødrene i afsnit for Fødsler under afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler varetager:   

 • Jordemoderkonsultationer med flere specialiserede tilbud samt fødsels- og forældreforberedelse 
 • Konsultation på akut svangreafsnit samt omsorg for indlagte gravide  
 • Fødsler samt opvågningsfunktion efter sectio 
 • Barselsophold på sygehuset op til 24 timer p.p. og afholdelsen af barselsklinik på 3. dagen p.p. inkl. hørescreening 
 • Endvidere varetages senaborter > 12. graviditetsuge 

Lyder det spændende?    

Du er meget velkommen til at kontakte chefjordemoder Jannie Fibecker Ladegaard, tlf. 7997 2211 jannie.fibecker.ladegaard@rsyd.dk  og høre nærmere om stillingen. 

Løn- og ansættelsesforhold    

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Jordemoderforeningen.  

Er du interesseret?    

Send en ansøgning til os via linket nedenfor. Ansøgningsfrist er torsdag 25. juli 2019.    

Ansættelsessamtaler er planlagt tirsdag 20. august 2019

Vi glæder os til at høre fra dig.    

Læs mere om os på nettet… http://www.sygehussonderjylland.dk/wm355388