Jobbet "To stillinger som kliniske jordemoderspecialister 37 t/uge er ledige til besættelse 1.november 2019 eller efter aftale." er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Vil du være med til at give de 2300 familier, der årligt har deres graviditets-, fødsels- og barselsforløb på SUH i Roskilde en god oplevelse?

 

Sjællands Universitetshospital i Roskilde arbejder hele tiden på,

at kvinden/familien skal opleve høj kvalitet i alle ydelser.

 

Som led i at højne kvaliteten, har afdelingen kliniske jordemoderspecialister døgnet rundt, alle ugens dage.  Formålet er at skabe ro og overblik og dermed give de fødende kvinder de mest optimale forløb, samt at skabe arbejdsro for personalet.

 

Afdelingen er en specialafdeling med 2300 fødsler årligt.

Vi har: et ultralydsafsnit, en fødegang med 6 fødestuer, et svangre – barselafsnit med 22 senge og

Jordemoderkonsultation på 4 adresser.

 

De kliniske jordemoderspecialister arbejder i 12 timers vagter fra 7.00 – 19.15 / 19.00 – 07.15.

 

Vi søger kliniske jordemoderspecialister der:

Har mindst 5 års erfaring fra specialafdeling og et godt fagligt overskud

Har visioner for faget og afdelingen

Kan fastholde overblikket i travle situationer

Kan anvende ressourcerne på den bedst mulige måde

Har gode samarbejdsevner som kan medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og mangfoldighed

Har lyst til at engagere sig fagligt og menneskeligt i afdelingen

Har sociale og menneskelige kompetencer, der medvirker til at kabe ro og godt arbejdsklima i hverdagen

 

 

Ansvars – og kompetenceområde for kliniske jordemoderspecialist er følgende:

  • faglig vejledning

  • klinisk praksis

  • uddannelse

  • udvikling

     

 

De kliniske jordemoderspecialister har tæt samarbejde med: jordemodergruppen, lægegruppen, jordemoderledergruppen, de uddannelsesansvarlige jordemødre, neonatal afsnit, operationsgangen, anæstesiafdelingen og svangreambulatoriet.

Nærmeste leder er chefjordemoderen.  

 

Ansøgningsfrist 15. september 2019

Der afholdes samtaler i uge 38

Ansættelse pr. 1.november 2019 eller efter aftale

 

Den fulde stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos en af nedenstående kontaktpersoner

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh