Jobbet "Barselsvikar for universitetssekretær/lægesekretær til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital søges" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sdr. Boulevard 29, Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Barselsvikar til spændende stilling som universitetssekretær/lægesekretær v. H. C. Andersen Børne- og Ungehospital søges til besættelse 1. november 2019

Stillingen, som er 1-årig,  er på 36 timer pr. uge og er som udgangspunkt uden vagtforpligtelse. Stillingen omfatter koordinering af diverse moduler på lægestudiet, hvor pædiatri indgår. Jobbet består primært i planlægning af undervisning, koordinering med undervisere i forhold til skemalægning og kursusmateriale samt planlægning og gennemførelse af OSCE-eksamen i samarbejde med blokansvarshavende læger. Derudover varetager universitetssekretæren planlægning og koordinering af klinicistophold i afdelingen for både danske og udenlandske studerende i samarbejde med ansvarshavende læger.
 
Stillingen omfatter desuden lægesekretærarbejde i forhold til afdelingens psykologer, dvs. indkaldelser samt korrespondance.
 
Universitetssekretæren er fysisk placeret i HCA Forskning og samarbejder der med forskningssekretær samt sekretær for Odense Børnekohorte. I forskningsheden arbejder (udover de nævnte sekretærer) forskningslederen, professorer, kliniske lektorer, ph.d-studerende, forskningssygeplejerske, forskningsbioanalytiker samt Odense Børnekohorte's personale.
 
Vi forventer, at du
  • er uddannet lægesekretær (et ufravigeligt krav), gerne med erfaring fra lignende stilling
  • kan arbejde struktureret og bevare overblikket - også når det går ekstra stærkt
  • trives med en høj grad af uforudsigelighed
  • er skrap til dansk og engelsk
  • tænker løsningsorienteret og innovativt
 
Vi tilbyder:
  • gode arbejdsforhold med høj grad af selvstændig planlægning
  • gode kolleger
  • flexordning
 
Der er ansat 32 sekretærer i H. C. Andersen Børne- og Ungehospital. Vi arbejder teambaseret inddelt efter fagområde. Vi sætter pris på kollegial sparring og på en kollektiv, professionel indsats i forhold til "Patienten først". Du kan læse mere om Børnehospitalet på www.ouh.dk
 
Hør nærmere...
Du er velkommen til at kontakte sekretariatschef Joan Frandsen, tlf. 6541 2105, hvis du har spørgsmål til stillingen. Du er også velkommen til at komme forbi og besøge os.
 
Send din ansøgning...
elektronisk via HR-Manager senest fredag d. 27. september 2019 stilet til sekretariatschef Joan Frandsen. Ansættelsessamtaler finder sted mandag d. 30. september 2019.
 
Stillingen er omfattet af Ny Løn, hvilket betyder, at lønnen forhandles i forbindelse med evt. tilbud om ansættelse.
 
Vi gør opmærksom på, at der ved evt. ansættelse skal indhentes en børneattest. Attesten fås hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.