Jobbet "Lægesekretær til Lungesygdomme, Klinik for Lungekræftudredning" er udløbet

Region Midtjylland

Lungesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi søger en ny lægesekretær til vores Klinik for Lungekræftudredning med tiltrædelse pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 25 t/uge.

Lægesekretærerne i Lungesygdomme er organiseret i specialiserede teams, som selv varetager den daglige arbejdstilrettelæggelse (journalskrivning, registrering, booking, telefonkontakt, receptionsbemanding m.m.). Vi er mellem fire til syv sekretærer i hvert team og 21 sekretærer i hele afdelingen. Og vi lægger stor vægt på at være fleksible og hjælpe hinanden på tværs. 

Vi bemander klinikkens fælles reception og call-center. Her har vi megen personlig og telefonisk kontakt med patienterne. I vores sekretariat varetager vi journalskrivning, booking og registreringsopgaver.

I Klinik for Lungekræftudredning undersøges patienter henvist for mulig lungekræft. Det daglige arbejde i Klinik for Lungekræft er præget af, at henvisninger hurtigt skal håndteres og patienter indkaldes og påbegynde udredning.

Du vil blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder om patientforløbene. Dine opgaver vil omfatte indkaldelse af patienter, booking af undersøgelser, varetagelse af administrative opgaver ifm. MDT-konferencer, journalskrivning og registrering samt telefonbetjening og, i turnus med de øvrige lægesekretærer i Lungesygdomme, betjene klinikkens fælles reception. Arbejdstiden vil ligge ml. kl. 8 og 15.30.

Vi ønsker en kollega, der
 • er uddannet lægesekretær.
 • er en erfaren bruger af Midt-epj.
 • har et solidt kendskab til korrekt registreringspraksis og gerne erfaring med kræftpakker og MDT-konferencer.
 • har indsigt i booking og kan være med til at sikre, at undersøgelser mv. er klar inden patientens fremmøde.
 • har IT-kompetencer på brugerniveau.
 • trives med udfordringer og er god til at strukturere og prioritere opgaver.
 • er engageret.
 • er en god kollega. 
 • kan samarbejde på tværs af faggrupper.
 • værdsætter samarbejdet med kolleger højt.
 • har et godt humør og en positiv tilgang til arbejdet.

Hos os får du
 • god teamstruktur med løbende udvikling af arbejdsgange mv.
 • engagerede kolleger.
 • et godt tværfagligt samarbejde.
 • god introduktion og oplæring.
 • god ledelsesopbakning.
 • ingen vagter.
 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Flere oplysninger om afdelingen kan findes på hospitalets hjemmeside.
 
Ved spørgsmål om stillingens indhold, kan henvendelse ske til lægesekretær Camilla Riis på 7846 1090 eller til konstitueret ledende lægesekretær Lone Jakobsen på 7846 2128.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41, 2019.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.