Jobbet "Lægesekretær til Afdeling for Akut Psykiatri" er udløbet

Region Nordjylland

Afdeling for Akut Psykiatri

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vi søger en ny kollega til Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd. Vi søger en lægesekretær til at understøtte det sundhedsadministrative arbejde og sikre administrativ høj patientsikkerhed. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge. Anden ansættelsesbrøk kan aftales. Der må påregnes 2-3 weekender med vagter årligt.
 
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion. Klinikledelsen og mange af klinikkens funktioner, ambulatorier og sengeafsnit, herunder afdelingerne børne- og ungdomspsykiatrien, akut Psykiatri, affektive lidelser, angst og personlighedspsykiatri samt retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg. Afdelingen for Psykoser har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. Desuden er en af klinikkens afdelinger hjemmehørende i Brønderslev.
 
Vi søger en lægesekretær til at indgå i et team, af lægesekretærer, der har ansvaret for lægesekretæropgaven for vores åbne og lukkede sengeafsnit på Mølleparkvej. Vi er ikke fysisk placeret på sengeafsnittene, men sidder på gang, sammen med læger og andre behandlere.
Opgaven vil komme til at bestå af en væsentlig mængde skrive- og registreringsopgaver, kontakt med interne og eksterne samarbejdspartnere både telefonisk og ”face to face” samt administrative lægesekretæropgaver, som udarbejdelse af materiale vedrørende patientklager, tvangsregistrering mm.
Der er ligeledes etablereret et fast samarbejde mellem de i alt 6 lægesekretærer i akutområdet, som har forskelligartede opgaver indenfor både senge- og ambulant psykiatri, hvor alle har et primært ansvarsområde.
I Klinik Psykiatri Syd er der et stort fokus på registrering og rettidigt dokumentation, hvorfor man skal være indstillet på, at disse stillinger vil være behæftet med en væsentlig mængde af skrive- og registreringsopgaver.
Stillingen er med fysisk placering på Mølleparkvej.
 
I Lægesekretærgruppen ligger vi stor vægt på det tværfaglige samarbejde, hvorfor gode kommunikationsevner er et must. Du skal være villig til at indgå i et tværfagligt samarbejde, hvor der er et tæt samarbejde med primært afsnittets læger og behandlere.
Vi arbejder med mange daglige deadlines, og er afhængige af det interne samarbejde omkring overholdelse heraf.
 
Vi ønsker en medarbejder der:
 • er uddannet lægesekretær
 • gerne erfaring som lægesekretær indenfor hospitalsverdenen
 • er rutineret i journalskrivning
 • har kendskab til AS400, Clinical Suite og BookPlan
 • har et højt serviceniveau
 • er fleksibel og omstillingsparat og kan bevare overblikket i spidsbelastede situationer
 • er i besiddelse af gode samarbejdsevner i en travl gruppe, hvor det tværfaglige samarbejde er i høj fokus
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 
Vi tilbyder:
 • et spændende og udfordrende job i en meget travl hverdag
 • en god og struktureret introduktion
 • samarbejde med en engageret og velfungerende sekretærgruppe
 • et bredt samarbejde mono- og tværfagligt
 • stort fokus på faglig udvikling af sekretærgruppen
 
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om jobbet, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Susanne Duncker Mikkelsen på telefonnummer 9117 7468 eller på mail: s.mikkelsen@rn.dk


Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Der indhentes straffeattest i henhold til Region Nordjyllands politik.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 24. oktober 2019