Jobbet "Uddannet lægesekretær til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Hvis du brænder for dit fag og det at være en del af et engageret team, samt har interesse og flair for at understøtte arbejdsgange, korrekt registrering og kodning i Sundhedsplatformen, så har vi stillingen til dig.

Vi har en spændende stilling til dig der ønsker at være med til optimering af arbejdsgange, registrering og kodning i Sundhedsplatformen samt til at sætte retning og inspirere til fælles opgaveløsning.

Vi søger en lægesekretær til vores Distriktspsykiatrisk afsnit i Hillerød, Psykiatrisk Center Nordsjælland, med fysisk placering i Hillerød.

Du skal bla. varetage SP relaterede lægesekretær arbejdsopgaver i Distriktspsykiatrien i tæt samarbejde med afsnittets 3 øvrige sekretærer, afsnitsledelsen, det tværfaglige personale samt ledende lægesekretær. Det er derfor nødvendigt, at du har et godt kendskab til SP og gerne til det ambulante arbejde.

Sekretærerne arbejder i rul og har derfor en varieret arbejdsdag.

Regionhovedstadens Distriktspsykiatriske centre er under udvikling til F-ACT teams.

Distriktspsykiatrien i Hillerød skal være F-ACT team i løbet af 2020 og forarbejdet til dette opstarter i efteråret 2019. Du vil således kunne være med i opstarten af dette spændende forløb.

”Et F-ACT team tilbyder intensiv, ambulant behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.

F-ACT teamet tager udgangspunkt i recovery-tankegangen, der har som mål at skabe ny mening og nyt formål i patientens liv, at tilbyde en måde at leve et tilfredsstillende liv præget af håb og med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom.”

På Psykiatrisk Center Nordsjælland ønsker vi som faggruppe at udvikle os i takt med de nye opgaver der efterspørges vores fag og byde ind til fælles hjælp såvel mono- som tværfagligt i afsnittet som hjælp på tværs af afsnittene i Centret. Sekretærernes kompetencer vægtes højt.

Faglig viden deles på bl.a. tavlemøder, sekretær- og personalemøder, workshops samt udviklingsdage.

Vi benytter Sundhedsplatformen, Microsoft Windows – Office og Outlook samt MIRSK notatskrivning m.v.

Sundhedsplatformen blev implementeret maj 2017.

Psykiatrisk Center Nordsjælland er et Lean center.

Opgaver og ansvar:

 • sekretærrelevante opgaver i Sundhedsplatformen
 • håndtering af arbejdslister i Sundhedsplatformen
 • modtagelse af patienter v. skrankefunktion
 • telefonpasning
 • udførelse af arbejdsopgaver der omhandler patientbehandling, administrative opgaver, rekvireringer samt pårørendeopgaver
 • skrivning af notater dikteret i MIRSK og Epic
 • administrative ad hoc opgaver samt Lean opgaver efter aftale med afsnitsledelse og ledende lægesekretær

Vi ønsker, at du:

 • er uddannet lægesekretær, der engagerer dig i dit arbejde og dine kollegaer
 • har kendskab til Sundhedsplatformen og gerne det ambulant område
 • har kendskab til sundhedsvæsenets øvrige IT-værktøjer
 • er interesseret i specialet psykiatri
 • vægter fagligheden højt med en positiv indstilling og evne til at sætte retning og inspirere til fælles opgaveløsning
 • engagerer dig i den daglige drift, er serviceminded og fleksibel – gerne erfaren med at håndtere forandringer
 • arbejder ansvarsbevidst, struktureret, er god til at bevare overblikket og prioritere arbejdsopgaver i en travl hverdag
 • kan lide at have travlt og kan arbejde både selvstændigt og team-orienteret
 • er indstillet på en positiv, serviceminded og tæt kontakt til både kolleger, patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
 • bidrager aktivt og med initiativ til fremme af et fysisk og psykisk arbejdsmiljø i centret

Vi kan tilbyde:

 • et selvstændigt og udfordrende job med mange funktioner, hvor du skal være med til at præge arbejdsgange og fremtiden
 • introduktionsprogram og oplæring
 • godt arbejdsklima
 • et tæt samarbejde med øvrige kolleger og afsnitsledelse
 • et team af aktive og engagerede kollegaer
 • mulighed for faglig og personlig udvikling i mono- og tværfaglig undervisning
 • månedlige møder med ledende lægesekretær samt kolleger
 • jævnlige møder med nærmeste kolleger og afsnitsledelse
 • årlig temadag for sekretærerne

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen er på 37 timer med arbejdstid imellem kl. 08.00 – 16.00 mandag til fredag.

Til besættelse snarest muligt.

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for lægesekretærer m.fl. indgået mellem HK/Kommunal og regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Tina Hiort på telefon 38 64 33 07 / 21 35 09 95 eller sekretariatet på 38 64 31 00, ligesom du er velkommen til et uforpligtende besøg i afsnittet.

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres.

Kun uddannede lægesekretærer kommer i betragtning til stillingen.

Ansøgningsfrist er fredag den 11. oktober 2019 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 44/2019.

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket på siden.