Jobbet "Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, søger lægesekretærer/sundhedsservicesekretærer til 1 fast stilling samt 1 vikariat" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

 

Sekretærgruppen på Hvidovre Hospitals Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling har travlt. Meget travlt. Vi søger derfor lægesekretærer/ sundhedsservicesekretærer, som har masser af arbejdsglæde, faglig stolthed og gå på mod til vores fødegang, fødemodtagelse og svangre-ambulatorie.

Ønsker du at arbejde i et meget travlt, men yderst spændende og livsbekræftende speciale og vil du være med til at sikre, at patienterne altid får en god oplevelse? Kan du lide at arbejde i et team, hvor man løfter i flok, hjælper sine kollegaer og stræber du altid efter at yde det bedste du kan? Er et vagtbærende område, hvor vi dækker alle vagtlag døgnet rundt hele året, lige den måde du bedst arbejder? Så vil vi meget gerne høre fra dig.

De ledige stillinger vil være på ca. 30 timer og med start den 1. december 2019, eller snarest muligt. Der vil i begge stillinger kunne indgå vagter, så det skal du være helt sikker på, at du trives med. Du vil enten skulle varetage funktionen som akutsekretær på vores fødegang og vores fødemodtagelse eller som ambulatorie-sekretær i vores svangre-ambulatorie. Det forventes, at du selvstændigt kan løse udfordringer og prioritere i dine opgaver, da du, vil være den eneste sekretær i vagterne. Vi går ud fra, at du trives med det akutte arbejde og at du arbejder engageret med høj arbejdsmoral og fokus på service og kvalitet. Ligeledes går vi ud fra, at du er indforstået med vilkårene for det vagtbærende område.

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling har landets største fødeafdeling og dækker et optageområde på knap en halv mio. borgere. Afdelingen består af ca. 450 ansatte og har årligt omkring 7.000 fødsler, 16.000 indlæggelser, 120.000 ambulante besøg og foretager 6.200 operationer.

Som sekretær på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling bliver du en del af en sekretærgruppe på 38 sekretærer fordelt på 8 sekretariater. I marts 2017 overgik hospitalet til at anvende Sundhedsplatformen som elektronisk patientsystem. Dette har betydet nye standarder, nye arbejdsopgaver samt opgaveglidning. Implementeringen af Sundhedsplatformen har gjort, at vi har rigtig meget fokus på udvikling samt på at skabe fremtidens opgaver for Afdelingens sekretærer. Ledelsen for sekretærerne i Afdelingen stræber efter at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor sekretærerne løfter i flok og hver enkel medarbejder og leder bidrager aktivt til et godt samarbejde og arbejdsmiljø.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet lægesekretær eller sundhedsservicesekretær
 • Er gearet til akutte funktioner
 • Vil være med til at videreudvikle vores afdeling ud fra de rammer og vilkår vi har
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og empatisk
 • Er initiativrig, nysgerrig og har gode samarbejdskompetencer
 • Yder en god service og forstår betydningen af et godt tværfagligt samarbejde
 • Er systematisk og struktureret med et godt overblik
 • Kan arbejde lige godt i team som selvstændigt
 • Kan have mange bolde i luften og holde hovedet koldt i et hektisk, men spændende arbejdsmiljø
 • Aktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø

Til gengæld tilbyder vi:

 • Åbenhed over for initiativ, gode idéer og medindflydelse
 • Tillid til den enkelte medarbejder
 • Kompetente og engagerede kollegaer som tager sig af hinanden
 • Et spændende og fagligt udviklende job med tæt faglig sparring
 • Trivselsgruppe
 • En social sekretærgruppe, som har deres eget festudvalg (med mange sjove tiltag)
 • Interne Facebook-grupper i afsnittet, både fagligt og socialt
 • Uformel omgangstone, hvor der altid er plads til humor og et godt grin
 • Åben og uformel dialog med ledelsen

Konkrete arbejdsopgaver:

 • Akutsekretær på vores jordemoderkontor, hvor blandt andet alle områdets nye borgere bliver oprettet
 • Akutsekretær for vores fødemodtagelse, hvor alle vores gravide møder til fødsel, igangsættelse, undersøgelser efter traumer og ambulante undersøgelser
 • Ambulantsekretær i vores svangre-ambulatorie, hvor alle gravide bliver oprettet i vores systemer
 • Frontperson i skranke i vores svangre-ambulatorium/Ultralydsklinik
 • Arbejdslister
 • Telefonbetjening
 • Servicering af patienter, læger, jordemødre, afsnitsledelser og sonografer
 • Diverse administrative ad hoc-opgaver

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst for HK-ansatte indgået mellem HK/Kommunal og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Yderligere oplysninger og ansøgning:

Ønsker du at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Morten Lehmann Petersen på telefon 3862 3043. Desuden henvises til vores hjemmeside www.hvidovrehospital.dk/baby

Ansøgningsfrist: Mandag den 7. oktober 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler: Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 41, 2019.