Jobbet "Bioanalytikerunderviser" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, Indgang 70, 1. sal, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

Bioanalytikerunderviser til Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

 

Vi står i en situation hvor vores dygtige og engageret bioanalytikerunderviser gennem mange år, ønsker at gå på pension og vi har besluttet at fordoble antallet af bioanalytikerundervisere ved KBA fra en til to med baggrund i er det stigende antal bioanalytikerstuderende, der følger af udvidelse af uddannelsen, kombineret med øgede opgaver i form af kvalitetssikring af analyseudstyr hos vore samarbejdspartnere, så som kommunale akutteams, lægevagten og måske også Ambulance Syd.

 

Så derfor søger vi to dygtig og engageret bioanalytikerundervisere med tiltrædelse per 01.09.2020 eller efter aftale.

 

OUH, Svendborg Sygehus

Ved OUH stræber vi efter at efterleve Region Syddanmarks værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger, Vækst i fagligheden og Rum til fornyelse og begejstring samt i dagligdagen at bruge OUH’s kodeks, der har følgende overskrifter: Patienten først, Højeste faglighed samt Helhed og ansvar i dagligdagen.

 

 

Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus (KBA)

 • består af laboratorieafsnit i Svendborg, Nyborg og Ærøskøbing
 • har knap 90 ansatte i alt, hvoraf de fleste er bioanalytikere.
 • udfører ca. 300.000 prøvetagninger/prøvehåndteringer og ca. 4 mio. analyser om året.
 • arbejder på at blive akkrediteret efter ISO 15189
 • har det meste af forårs- og efterårssemesteret tre hold studerende ad gangen med op til 4 studerende på hvert hold

 

Organisation og reference

Du refererer til afdelingsledelsen ved KBA og indgår i afdelingens Driftsgruppe sammen med KBA’s tre kemikere, en ledende bioanalytiker med ansvar for IT-systemerne, syv afdelings-bioanalytikere og vores nuværende bioanalytikerunderviser.

 

Dit hovedtjenestested vil være KBA Svendborg.

 

 

Dine ansvarsområder (i fællesskab med KBAs anden underviser)

 • Undervisning og vejledning af studerende
 • Undervisningsplanlægning i samarbejde med UCL og undervisere fra OUH Odense Universitetshospital
 • POCT-analyser på de kliniske afdelinger
 • Den lokale Laboratoriekonsulentordning for Almen praksis
 • Kvalitetssikring af analyser ved akut-teams i de kommuner, som KBA har aftale med
 • Kvalitetssikring af analyser ved andre samarbejdspartnere

 

Dine opgaver bliver (i samarbejde med den anden underviser) at

 • Undervise studerende
 • Deltage i undervisning af KBAs personale
 • Forestå implementering og kvalitetssikring af de kliniske afdelingers POCT-udstyr i samarbejde med kontaktbioanalytikerne ved KBA
 • Forestå kvalitetssikring af analyseudstyr i almen praksis i samarbejde med de øvrige laboratoriekonsulenter ved KBA indenfor rammerne af LKO-organisationen
 • Forestå kvalitetssikring af analyseudstyr hos andre samarbejdspartnere i samarbejde med de øvrige laboratoriekonsulenter ved KBA

                                                                                                              

Kvalifikationer

Du er/har

 • uddannet bioanalytiker med flere års praktisk erfaring indenfor klinisk biokemi
 • relevant videreuddannelse i form af diplomuddannelse eller højere
 • undervisningserfaring
 • gode pædagogiske evner
 • gode kommunikative og samarbejdsmæssige evner
 • selvstændig, fleksibel og ansvarsbevidst
 • god til at planlægge og prioritere opgaverne
 • kendskab til relevante IT-værktøjer

 

Vi tilbyder

 • et udfordrende arbejde med gode muligheder for faglig udvikling
 • et selvstændigt arbejde med gode muligheder for støtte og sparring
 • ansættelse efter gældende overenskomst med tillæg afhængig af dine kvalifikationer
 • En gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, som du selv i vid udstrækning planlægger.
 • Der er ikke knyttet vagtforpligtelser til stillingen

 

Hør mere

Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Henvendelse kan ske til ledende bioanalytiker Jeanette Munk Rasmussen; tlf. 2048 1513; mail Jeanette.Munk.Rasmussen@rsyd.dk eller bioanalytikerunderviser Birgitte Haack, tlf.: 2349 6841; mail: Birgitte.Haack@rsyd.dk

 

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse om her:

http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

 

Ansøgningsfrist

Søndag den 21.06.2020.

 

Samtaler afholdes mandag den 29.06.2020 og evt. torsdag den 02.07.2020 om eftermiddagen.