Jobbet "FamilieFOKUS søger en engageret børne- og familiemedarbejder til Høje Taastrup" er udløbet

Region Midtjylland

IKH Specialrådgivning Høje Taastrup

Bleking Boulevard 2, 2630 Taastrup

Dit næste skridt
FamilieFOKUS Øst, Institut for Kommunikation og Handicap, afd. Høje Taastrup søger en børne- og familiemedarbejder til en 32 timers stilling med tiltrædelse 1. august 2020.

FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud som støtter mestring og trivsel i familier med børn og unge med livstruende og livsbegrænsende tilstande. FamilieFOKUS tilbyder både ophold for hele familien, forløb i hjemmet eller familiekurser - alle er særligt tilpasset den enkelte families behov. Indsatsen retter sig mod hele familien; barnet/den unge, forældre, søskende og andre nære pårørende.
Du vil være en del af et stærkt tværfagligt funderet team bestående af ergoterapeut, fysioterapeut, musikterapeuter, psykologer, specialpædagogisk konsulent og sygeplejerske.

FamilieFOKUS er et landsdækkende tilbud under Region Midtjylland, der består af to afdelinger i henholdsvis Aarhus og Høje Taastrup. Denne stilling er til afdelingen i Høje Taastrup, hvor vi sidder i kontorfællesskab sammen med andre medarbejdere fra IKH  i Handicaporganisationernes Hus.

Vi søger en ny kollega med:
 • bred erfaring med arbejde med børn og unge med svær sygdom og/eller svært handicap
 • erfaring med psykosocial rådgivning til familier med børn/unge med svært handicap og/eller alvorlig somatisk sygdom
 • evt. videreuddannelse der kan bringes ind i arbejdet med børn/unge og familier
 • erfaring med relationsarbejde og samspil i familier
 • erfaring fra arbejde med sorg og krise
 • interesse for at deltage i en refleksiv tværfaglig praksis
 • engagement
Dine arbejdsopgaver:
 • samvær og aktiviteter med  børn og unge i FamilieFOKUS, herunder også søskende
 • samtaler med  børn, unge og forældre
 • deltagelse i ophold og kurser for familier, med primær opgave i aktivitet med børn/unge
 • medvirke til vidensudvikling i FamilieFOKUS
 • enkelte aften/nattevagter efter behov
 • formidlingsopgaver til målgruppen og fagpersonale

Vi forventer du har/kan:
 • socialfaglig eller sundhedsfaglig grunduddannelse, fx pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut.
 • evt. en videreuddannelse der kan sættes i spil i arbejdet i familierne
 • observere samspil mellem børn/unge og i familier
 • være en aktiv bidrager i det tværfaglige samarbejde
 • være fleksibel og omstillingsparat ift. til arbejdets indhold, rejseaktivitet og arbejdssted.
 • robusthed til og erfaring med at agere i et felt, hvor familier er i eksistentielle forandringer og kriser
 • indgå i et troværdigt og empatisk samarbejde med familier, kolleger og samarbejdspartnere
 • lyst til at udvikle den palliative tværfaglige indsats i FamilieFOKUS
 • tage enkelte aften/nattevagter efter behov
 • erfaring med at formidle
 • deltage i tværfaglig supervision
Vi tilbyder:
 • Gode kolleger med høj faglighed og en velfungerende arbejdsplads
 • Arbejdsopgaver hvor det tværfaglige team selv tilrettelægger den indsats som familien har behov for
 • Faglig sparring i tværfagligt team
 • Supervision
 • Videns- og udviklingsarbejde indenfor området
Arbejdsstedet er i IKH´s  afdeling i Handicaporganisationernes Hus, Høje Taastrup,   og du vil skulle løse opgaver både på Sjælland og i hele landet samt mødeaktivitet én dag hver tredje uge i Aarhus. Det forventes derfor, at du har kørekort og er indforstået med rejseaktivitet og overnatninger i forbindelse med opgavevaretagelsen. Arbejdspladsen stiller biler til rådighed.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger hos konstitueret leder, Hilde Skrudland på mail hilskr@rm.dk
Ansøgningsfrist: Mandag d. 15. juni 2020 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt i Handicaporganisationernes Hus 22. eller 23. juni 2020.

Se desuden www.familie-fokus.dk og  www.ikh.rm.dk
IKH løser opgaver for kommuner og regioner, og er herudover leverandører i udviklings-, forsknings- og satspuljeprojekter.