Jobbet "Udviklingsansvarlig fysioterapeut eller ergoterapeut i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital er to faste stillinger på hhv. 30 og 37 timer som udviklingsansvarlig fysioterapeut eller ergoterapeut ledig til besættelse pr. 1. september 2020.

Der er fælles ansøgning samt ansættelsessamtaler til begge stillinger, hvorfor det skal fremgå tydeligt af ansøgning, hvorvidt blot den ene eller begge stillinger søges.
Se nærmere beskrivelse af de to stillinger nedenfor.

Fysio- og Ergoterapiafdelingen er organiseret i 7 ledelsesområder bestående af tværfaglige medstyrende teams.
Du vil som udviklingsansvarlig primært samarbejde med den ledende terapeut for område 4 og 6 hhv. område 7 samt områdernes ansatte. Desuden samarbejdes der tæt med afdelingens Forsknings- og Udviklingsfunktion samt de øvrige udviklingsansvarlige i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

Udviklingsansvarlig, Område 4 og 6, 37 timer
Den opslåede stilling er placeret i område 4 (Aalborg Universitetshospital Nord), som udgøres af Ortopædkirurgisk OE Team skulder og OE Team hånd, Reumatologisk Team og Gynækologisk-Obstetrisk Team samt område 6 (Farsø Sygehus), som udgøres af Ortopædkirurgisk OE Team og UE Team, Palliativt Team og Ryg Team.
I alt 16 terapeuter i område 4 og 19 terapeuter i område 6.

I område 4 og 6 arbejder du i 50 % af tiden med udviklingsrelaterede opgaver i de to områder, og de øvrige 50 % af tiden arbejder du med patientrelateret arbejde.
Du vil i forhold til det patientrelaterede arbejde være tilknyttet Ortopædkirurgisk OE Team i Farsø.

Dine primære arbejdsopgaver relateret til klinikken:
 • Instruktion i øvelser til nyopererede sammedagskirurgiske skulder/albuepatienter
 • Instruktion i øvelser til skulder/albuepatienter henvist efter forundersøgelse ved læge
 • Varetage ambulant specialiseret genoptræning af skulder/albuepatienter
 • Vurdering af behov for genoptræning

Udviklingsansvarlig, Område 7, 30 timer
Den opslåede stilling er placeret i område 7 (Thisted Sygehus), som udgøres af Team Neuro/Intensiv og Team Amb./Indlagt.
Team Neuro/Intensiv varetager primært indlagte opgaver omkring neurorehabilitering og Intensiv samt enkelte ambulante opgaver. Team Amb./Indlagt dækker på det indlagte område over Akut Sengeafsnit, Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Palliationsafsnittet, Barselsafsnittet og Dagkirurgisk Afsnit, og på det ambulante område dækker over ortopædkirurgi, gynækologi, pædiatri, kardiologi, onkologi, lymfødem og Det Palliative Team.
Der er i alt 23 terapeuter i område 7.

I område 7 arbejder du 1/3 af tiden med udviklingsrelaterede opgaver og 2/3 med patientrelateret arbejde.
Du vil i forhold til det patientrelaterede arbejde være tilknyttet Team Amb./Indlagt.

Dine primære arbejdsopgaver relateret til klinikken:
 • Varetage indlagte patienter på det medicinske og ortopædkirurgiske område
 • Varetage instruktion og ambulant specialiseret genoptræning af ortopædkirurgiske patienter
 • Vurdering af behov for genoptræning

Udviklingsansvarlig arbejdsopgaver og kompetencer
Dine primære arbejdsopgaver relateret til udviklingsarbejdet:
 • Ansvar for at områdernes ansatte udvikler deres faglige praksis og kvalitet i patientbehandlingen ud
 • Være bindeled mellem overordnede strategiske beslutninger og praksis
 • Bidrage til at omsætte strategiske beslutninger til handling
 • Understøtte teamene i planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af arbejdet med de indsatser, som er besluttet i teamene, i området og i afdelingen
 • Medvirke til at sikre fælles forståelse, sammenhæng og ensartethed på tværs i afdelingen i forhold til væsentlige tværgående fokusområder
 • Medvirke til at fremme en udviklings- og læringsorienteret kultur
 • Medvirke til at fremme en udviklings- og læringsorienteret kultur
 • Medvirke til systematisk at understøtte og udvikle velfungerende teams, der er kendetegnede ved fælles mål, samarbejde, hensigtsmæssige procedurer og høj trivsel
 • Medvirke til at etablere hensigtsmæssige arbejdsgange mm., mono og tværfagligt
 • Være særligt ansvarlig for at områdets medarbejdere udvikler kvaliteten af de fysio- og ergoterapeutiske ydelser, så de giver størst mulig værdi for patienten
 • Medvirke til at sikre ensartet og systematisk journalføring, som lever op til gældende lovgivning
 • Kontinuerligt og systematisk at understøtte en målrettet og fokuseret kompetenceudvikling i tråd med "Strategi for Kompetenceudvikling i Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital"
 • Selvstændigt at iværksætte og gennemføre systematiske udviklingsarbejder, herunder projekter som udspringer af medarbejdernes ideer til og behov for at forbedre den ergo- eller fysioterapeutiske praksis
 • Indgå i afgrænsede dele af forskningsprocesser i eget område og i samarbejde med andre faggrupper
 • Systematisk implementere ny viden med henblik på at understøtte evidensbaseret klinisk praksis blandt fysio- og ergoterapeuter i området.
 • Være særligt ansvarlig for udarbejdelse og implementering af evidensbaserede og handlingsanvisende kliniske instrukser
Dine kompetencer
 • Professionsbachelor i fysioterapi eller ergoterapi med dansk autorisation
 • 5 års erfaring i klinisk fysio- eller ergoterapeut
 • Relevant sundhedsvidenskabelig master- eller kandidatuddannelse
 • Gerne erfaring med ortopædkirurgiske patienter inden for skulder/albue fagområdet
 • Viden og erfaring inden for evidensbaseret fysio- og ergoterapi
 • Viden og erfaring inden for vejledning og undervisning
 • Viden og erfaring inden for formidling
 • Viden og erfaring inden for projektarbejde og projektledelse
 • Viden om og erfaring med kvalitetsudvikling
 • Viden og erfaring inden for teamudvikling og teamprocesser
 • Viden om og erfaring med forskning
 • Viden om og behandlingserfaring inden for en eller flere af områdets patientgruppe
 • Besidder et bredt fagligt fundament
 • Trives i en travl hverdag fyldt med forandringer og nye udfordringer
 • Dynamisk og udviklingsorienteret samt ønsker at være med til at præge din arbejdsplads
 • Systematisk og vedholdende
 • Kan afgrænse og holde overblik samt prioritere i arbejdsopgaver
 • Er nysgerrig og undersøgende
 • Har en positiv og åben tilgang til samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • Er i stand til at tilrettelægge og varetage sit arbejde selvstændigt samt kunne tage initiativ
 • Har et grundigt kendskab til samt mestrer anvendelse af IT
Vi tilbyder
 • En personalegruppe med stor faglig ekspertise og engagement
 • Et arbejdsmiljø præget af velfungerende samarbejde, såvel internt som eksternt, samt en personalegruppe der arbejder i det værdsættende miljø
 • En grundig introduktion og oplæring
 • En afvekslende hverdag med mange forskellige opgaver
 • Faglige udviklingsmuligheder i en gruppe af erfarne ergoterapeuter og fysioterapeuter
 • Et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads i stadig forandring

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger område 4 og 6, kontakt ledende terapeut Christine Nørgaard, tlf. 97653475 eller chno@rn.dk.
For yderligere oplysninger område 7, kontakt ledende terapeut Michael Kvols, tlf. 97651038 eller m.kvols@rn.dk.

Samtaler afholdes fredag den 26. juni 2020 kl. 9.00 – 15.00.