Jobbet "Bioanalytikerspecialist ved Cobas 8000 til Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland - Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Har du lyst til at være specialist i en moderne og dynamisk afdeling, som løbende er i udvikling?

Til afsnittet Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Aabenraa søges en autoriseret bioanalytiker, som faglig specialist ved Cobas 8000. Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge og er vagtfri.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.  

Sygehuset i Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus, og analyserepertoire og -opsæt er væsentlig bestemt af denne funktion. Den volumenmæssigt største produktion varetages i Sønderborg, idet analysearbejdet for almen praksis er placeret her. Laboratoriet i Tønder udfører udvalgte analyser på egne patienter. Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Aabenraa er i februar 2020 flyttet ind i Danmarks nyeste sygehuslaboratorium. En proces hele personalegruppen har været en vigtig del af.

I Aabenraa varetages de biokemiske og immunologiske specialer af ca. 68 medarbejdere. Vi servicerer alle afdelingerne på Akutsygehuset, deriblandt Børn og Unge, samt Psykiatrien.

Opgaver:  

 • Varetage og koordinere produktionen samt holde overblik, så driften afvikles optimalt.
 • Vedligeholde teknisk udstyr og bistå bioanalytikere med vejledning ved udbedring af uregelmæssigheder ved analyser, udstyr eller svarafgivelse.
 • Udfærdige og ajourføre vejledninger, forskrifter og andre procedurer.
 • Ansvarlig for udførelse af de fastlagte kvalitetssystemer.
 • Validere, implementere og optimere analyser, metoder og udstyr i samarbejde med relevante parter.
 • Sikre, at medarbejderne oplæres ved Cobas 8000 og vedligeholder faglig kompetence.
 • Kommunikere problemstillinger fra driften til afdelingsledelse, biokemiker og læge.
 • Sikre, relevant information videreformidles til det øvrige personale.
 • Kontakt til leverandører.
 • Kontakt til Medicoteknisk afdeling.
 • Varetage IT-opgaver omkring Cobas 8000 i samarbejde med systemadministratorerne.
 • Deltage i kvalitets- og driftsmøder for at sikre faglig udvikling og kvalitet indenfor Cobas 8000.
 • Medvirke i forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 • Deltage i blodprøvetagning om morgenen, samt indgå i den daglige rutine ved behov.

 Som kollega/medarbejder forventer vi, at du:

 • er uddannet bioanalytiker med erfaring inden for det biokemiske speciale.  
 • er faglig dygtig og har interesse for biokemi og immunkemi.  
 • er loyal, robust og ansvarsbevidst.
 • har nemt ved at tilegne dig ny viden og videregive denne til øvrige medarbejdere.  
 • er fleksibel og engageret med fokus på faglig kvalitet.
 • er udadvendt og positiv samt har gode samarbejdsevner og bidrager til et godt arbejdsmiljø.  
 • trives i en travl og udfordrende hverdag med gode kollegaer.  
 • kan bevare overblikket også i pressede situationer.  
 • har flair for teknisk udstyr og IT.  
 • er god til at kommunikere og skrive på dansk.

Du kan forvente af os, at vi:

 • Tæt samarbejde med læger, biokemiker, øvrige specialister og superbrugere på tværs af matriklerne.
 • er engagerede kolleger, der sætter pris på samarbejde, humor samt gensidig tillid og respekt.
 • tilbyder oplæring, så du bliver rustet til arbejdsopgaverne.
 • har en spændende og travl hverdag blandt gode kollegaer. 
 • er et moderne dynamisk laboratorium i udvikling. 
 • er en afdeling, der arbejder struktureret og har fokus på et godt og positivt arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø handler for os om en positiv tilgang til tingene, og at man trods travlhed og pressede situationer, kommunikerer på en nærværende og hensigtsmæssig måde.
   

Sygehus Sønderjylland:  

Du kan læse mere om Sygehus Sønderjylland (SHS) her. Vores afdeling har moderne laboratorier og ambulatorier på alle 3 matrikler i henholdsvis Aabenraa, Sønderborg og Tønder.
 
Yderligere oplysninger:

Funktionsbeskrivelse til stillingen kan du se her.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte afdelingsbioanalytiker Line Svenningsen tlf: 5164 4894 eller afdelingsbioanalytiker Tina Jessen tlf.: 2345 7395
 
Ansøgningen: 

Skal indeholde oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer, CV, autorisationsnummer samt referencer.
 
Ansøgningsfrist for stillingen er den 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt den 25. august 2020.
 
Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst med Danske Bioanalytikere. Region Syddanmark er en ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse her.