Jobbet "Afdelingslæge/overlæge ved Klinisk Patologi, Vejle Sygehus – Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

I vores velfungerende afdeling er stillinger som afdelingslæge eller overlæge ledig til besættelse pr. 1.10.2020 eller efter aftale. Vi kan tilbyde ansættelse med spændende udfordringer i en fleksibel og ambitiøs afdeling med uhøjtidelig atmosfære, hvor højeste faglighed og effektive arbejdsgange går hånd i hånd. 
Vejle Sygehus er udpeget til specialsygehus med funktion inden for kræftbehandling, hvor patologien har en særdeles vigtig og central funktion. Vores tilgang er at udarbejde integrerede og samlede patologisvar, hvor resultater fra såvel morfologi, immunhistokemiske undersøgelser som molekylære analyser med mere indgår - og hvor patologisvaret indgår i drøftelser med de kliniske samarbejdspartnere, så vores patienter til enhver tid kan få den bedste behandling.

Afdelingen er normeret med 13 speciallæger, heraf en ledende overlæge. Vi har 6 yngre læger tilknyttet i uddannelsesstillinger. Vores diagnostiske funktioner udføres i subspecialiserede teams: mamma, urologi, hud, gynækologi inklusiv cervixcytologi, gastroenterologi, ØNH og lunge. De fleste speciallæger varetager arbejde indenfor 2-3 områder heraf et område som hoved/ansvarsområde. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med kliniske afdelinger. 

Vi har særdeles velfungerende laboratorier med dygtige og dedikerede bioanalytikere og med alt i moderne udstyr, og hvor der er et hurtigt og effektivt præparat flow, hvor samtlige paraffinblokke skæres samme dag, som de fremstilles. Afdelingen har overtaget screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft fra Fyn og er en af landets største afdelinger inden for denne funktion, der også inkluderer forskellige udviklingsprojekter. 
I tæt samarbejde med vores 3 molekylærbiologer anvender vi mange forskellige molekylære teknikker, hvor vi udfører en lang række analyser (mutationsanalyser, translokationsanalyser, PAM50, HPV-undersøgelser etc.). 
Vi har stort fokus på udviklingen inden for digital patologi og anvender billedanalyser rutinemæssigt. Vi arbejder sammen med de øvrige patologiafdelinger i Region Syddanmark frem mod en digitalisering af den histologiske patologi med opstart primo 2021.  

På Klinisk Patologi er forskning og udvikling en integreret del af det daglige klinisk-diagnostiske arbejde, og afdelingen har understøttet disse funktioner via samarbejde med Syddansk Universitet og har pt. 3 kliniske lektorater og med ansættelse af forskningsbioanalytikere. Vi ønsker gerne udviklingsorienterede og gerne forskningsaktive medarbejdere. 

Stillingen ønskes besat med en velkvalificeret speciallæge i patologisk anatomi og cytologi, der har de rette personlige egenskaber og evner til at indgå i afdelingens drift og udvikling. Gode samarbejdsevner vægtes højt. Vi er fleksible med hensyn til fagområder/subspecialer. Forskellige kombinationer af fagområder er mulige, og du bedes tilkendegive dine ønsker i din ansøgning. Der vil også være mulighed for ansvarsområder inden for tværgående funktioner i afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Hvis du søger stilling som overlæge bedes du sammen med din ansøgning vedlægge et udfyldt skema til brug for den lægefaglige bedømmelse af overlæger i Region Syddanmark. Skemaet er ikke nødvendigt, hvis du søger stilling som afdelingslæge. Du finder skemaet her www.videreuddannelsen-syd.dk/dwn660020

Ansøgningsfrist er mandag den 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt uge 35. 

Har stillingen din interesse, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Marianne Waldstrøm på telefon 7940 6568/2257 1840 eller mail marianne.waldstroem@rsyd.dk eller ledende bioanalytiker Tinna Herløv Jensen på telefon 7940 6563.