Jobbet "Speciallægestillinger indenfor fagområdet infektions- og tumorkirurgi, skulder/albuekirurgi og håndkirurgi ved Ortopædkirurgisk Afd. O - Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Speciallægestillinger indenfor fagområdet infektions- og tumorkirurgi, skulder/albuekirurgi og håndkirurgi ved Ortopædkirurgisk afd. O - Odense Universitets Hospital.

En ledig stilling indenfor et af ovennævnte fagområder er til besættelse pr 01.12.20 eller efter aftale. Stillingen kan besættes på enten overlægeniveau eller som fase IV uddannelse. Ved sidstnævnte kan der loves funktion i den respektive sektor i mindst et år. Herefter kan flytning til anden sektor komme på tale, såfremt strukturelle eller uddannelsesmæssige forhold taler herfor.

Om stillingen

Hovedfunktionen vil være i sektoren for henholdsvis infektions- og tumorkirurgi, skulder/albuekirurgi eller håndkirurgi. Endvidere deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagts funktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. Der vil ligeledes være ambulant samt operativ funktion i Svendborg indenfor fagområdet skulder/albuekirurgi. For fagområdet håndkirurgi er der funktion i Nyborg samt Svendborg.

Om afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, dynamisk, travl og spændende universitetsafdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau og er centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. Afdelingens læger indgår i den ortopædkirurgiske vagt i FAM. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og gang-analyselaboratorium), desuden er Ulykkesanalysegruppen en del af afdelingen.

Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg, samt en satellit i Nyborg. Endvidere er der samarbejde med Kolding sygehus og Rigshospitalet.

Se mere om OUH og afdelingen på: http://www.ouh.dk/wm359195
 

Ansøgning, samtale og ansættelsesvilkår 

Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 kompetencerområder” og yderligere motivation for ansøgning. Ansøgningen skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efter- og videreuddannelse.

Ansøgningsfristen er d. 20.08.2020 kl 12. Der afholdes ansættelsessamtaler kort herefter. Ansøgningen stiles til ledende overlæge Lonnie Froberg, Ortopædkirurgisk afd. O, Odense Universitetshospital og søges elektronisk via link.

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL respektive FAS.

Tiltrædelse pr. 01.12.20 eller efter aftale.  

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Infektions- og tumorkirurgi: Overlæge Morten Schultz Larsen, Tlf. 5142 6762. Mail: morten.s.larsen@rsyd.dk og overlæge Tine Nymark, Tlf. 5371 0991Mail: Tine.Nymark@rsyd.dk

Skulder/albuesektoren og håndsektoren: Overlæge Søren Larsen 4082 1512. Mail Soeren.Larsen@rsyd.dk og overlæge Søren Skydt Kristensen Tlf 5142 6715. Mail: Soeren.S.Kristensen@rsyd.dk

Ledende overlæge Lonnie Froberg, tlf: 2028 0321. Mail: lonnie.froberg@rsyd.dk