Jobbet "Lægevikar - Intern medicin og COVID-afsnittene" er udløbet

Region Nordjylland

Pandemisk Modtageafsnit, P0-P1

Hobrovej 18 - 22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vi har brug for ekstra hænder med virke i Pandemiafsnittene i Aalborg. Der er blevet stillinger ledige i vort team af 6-8 forvagter, som primært håndterer patienter, der indlægges på mistanke om COVID-19. Derfor søger vi 2-4 som vikarer for læge á 2-6 måneders varighed på Pandemiafsnittene.
 
Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1.september 2020 eller efter aftale og vil være meget velegnet som en Præ-KBU stilling, hvor der er gode muligheder for at få mange kliniske erfaringer inden den egentlige KBU-stilling.
 
Pandemiafsnittene omfattende P0, P1, P2 og P3 blev etableret i løbet af foråret 2020 i forbindelse med COVID-19 epidemien. P0 og P1 er henholdsvis pode-telte og modtagelse for patienter henvist direkte fra egen læge eller lægevagten til indlæggelse. P2 og P3 er sengeafsnit og modtageafsnit for COVID-19 patienter indlagt til udredning, observation og behandling.
 
Som vikar for læge vil du rotere rundt mellem de forskellige pandemiafsnit og dermed få erfaringer med de forskellige elementer i et forløbet for en COVID-patient. Du vil gennemgå et kort introduktionsprogram via e-læring og få følgevagt inden opstart.
 
Vi tilbyder:
En hverdag med faglige udfordringer i en afdeling med god stemning og god kollegial opbakning og supervision.

Herudover tilbyder vi:
  • Man indgår i forvagtslaget og altid i samarbejde med en mere erfaren læge med vagt på tjenestestedet.
  • Oplæring i modtagelse og behandling af akut syge patienter.
  • Erfaringer med at være helt i front med pandemi patienter.
  • Erfaringer med arbejdsgange og logistisk omkring smitteopsporing.
  • Grundig viden om hygiejne og brug af værnemidler i fht. reduktion af smittespredning
  • Gode muligheder for forlænget ansættelse
Vagtstruktur:
Som forvagt fungerer du som supervisor og sparringspartner for yngre kolleger, der er medicinstuderende ansat som lægevikar. Vagten dækker dag- og aften tjeneste og der er en bagvagt med tilstedeværelsesvagt i huset. Du vil få vagter i Pandemiafsnittene. For mere erfarne ansøgere vil der være mulighed for nattevagter.
 
Dine kvalifikationer:
  • Du har bestået din embedseksamen
  • Du er interesseret i at få erfaringer med akutte medicinske patienter og afprøve dine evner for faget.
  • Er i stand til at indgå på en dynamisk arbejdsplads med mange akutte patienter.
  • Du er i stand til at træffe selvstændige, kvalificerede beslutninger.
Løn:
I henhold til aftale med respektive fagforeninger.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i slutningen af uge 34.