Jobbet "MR-Specialeansvarlig radiograf Røntgenafdelingen Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Din nye stilling som MR-specialeansvarlig radiograf for MR-teamet i Vejle, er nu ledig til besættelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Som MR-specialeansvarlig radiograf i Vejle, bliver du en del af et meget velfungerende MR-team på 17 radiografer, inklusiv 3 MR rumansvarlige radiografer. Stillingen er som udgangspunkt vagt fri.

Som MR-specialeansvarlig radiograf vil du i samarbejde med afdelingsradiografen, MR-radiografer og radiologer, medvirke til at opretholde et højt MR-fagligt niveau i teamet. Sikring og udvikling af MR safety, anvendelse af den nyeste MR tekniske viden i forhold til nyindkøb af MR-udstyr og revision og udvikling af MR – protokoller samt primær kontakt til MTA og firmaer.

Du skal være teamplayer have flair for teamwork på alle niveauer, med højtspecialiserede kollegaer, som alle arbejder med patienten centrum med fokus på kvalitet, i et tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper og samarbejdspartnere. Du vil som Røntgenafdelingen Speciale ansvarlige radiograf også have et tæt samarbejde med vores to MR rumansvarlige radiografer i Middelfart.

Som vores nye MR-specialeansvarlig radiograf er du, en moderne, visionær, udviklingsorienteret, innovativ og dialogorienteret radiograf, der har/er:

 • Autorisation som radiograf
 • MR-fagligt velfunderet med en lang og gerne bred erfaring inden for MR-feltet
 • Motiveret for at gennemgå et uddannelsesforløb med fokus på MR, hvis du ikke har en i forvejen
 • Med til at vedholde et godt arbejdsmiljø både i MR-temaet, men i høj grad også på tværs af teams
 • Humoristisk og har gennemslagskraft der kan fastholde og inspirere dine kollegaer
 • Udvise pædagogiske evner og brænder for at undervise
 • Personlig robusthed - konfliktløser
 • Interesseret i en fortsat udvikling og udbygning af det eksisterende gode tværfaglige samarbejde i afdelingen og på tværs af sygehuse i tæt samarbejde med den MR ansvarlige afdelingsradiograf
 • Evne til at skabe tillid, åbenhed og loyalitet
 • Fleksibel og positiv
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde selvstændigt

I afdelingen har vi 2 stk. 1,5 T og 1 stk. 3 T MR-scanner, derud over deler vi en 1,5 T MR scanner med Stråleterapien, alle MR-scanner er Philips. Vi MR skanner på hverdage mandag - torsdag kl. 7.45- 22.00 og fredag kl. 7.45 - 15.15 samt weekender fra kl. 7.45 – 15.15. 

Vi er en afdeling og et MR-team i en konstant rivende udvikling. I 2018 startede vi, i tæt samarbejde med Kardiologisk afdeling Vejle, med at MR-scanne hjerter. Sensommeren 2019 startede vi forsigtigt op med at MR-scanne pt. med pacemaker, dette i tæt samarbejde med både Kardiologerne i Vejle og på OUH. Ved siden af det har vi også forskellige spændende MR-projekter indenfor forskning. Vi har som afdeling fokus på et godt arbejdsmiljø, samt en både personlig og faglig udvikling.

Plejepersonalet i afdelingen er teamopdelt i 3 teams: MR, CT og CR-teamene, hvert team med en afdelingsradiograf.
Vejle Sygehus har sammen med Kolding Sygehus fælles sygehusledelse og indgår i Sygehus Lillebælt, Kolding med hovedvægt på det akutte, Vejle med hovedvægt på kræft og Middelfart på rygge.
 
Personale
Under det samlede ledelsesområde er ansat 125 personaler, heraf 12 sekretærer, 21 overlæger, 1 afdelingslæge, 3 kiropraktorer, 84 i plejegruppen og 5 personer i driftsorienterede funktioner.
I Vejle er der tilknyttet ca. 68 i plejegruppen.

Afdelingens mantra
Afdelingens mantra er svar til tiden med patienten og kvaliteten i centrum.
Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads med højt tempo og fokus på kvalitet i såvel kerneydelsen som i servicemål. Afdelingerne har fokus på hurtig udredning, diagnostiske pakker og jobglidning.

Økonomi
Afdelingen har en god økonomi, der er med til at finansiere udvikling af de faglige miljøer, forbedring af de fysiske rammer og forskning. Røntgenafdelingerne i Region Syddanmark er for nuværende rammestyret, hvilket fordrer en innovativ tilgang og fokus på forandring.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Hør gerne mere om os ved henvendelse til Ledende Overradiograf Jørgen Vámosi 7940 5331 eller afdelingsradiograf Annemette Møller Holm 7940 9551 mobil  2499 4566

Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest fredag d. 21. august inden middag. Samtaler forventes gennemført fredag d. 28. august 2020.