Jobbet "Kombineret ansættelse som Ph.d.-studerende og uklassificeret reservelæge ved afd. for hud- & kønssygdomme, AAUH" er udløbet

Region Nordjylland

Hud- og Kønssygdomme: Læger

Hobrovej 18 - 22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
En kombineret stilling som Ph.d.-studerende og reservelæge ved Afdelingen for hud- og kønssygdomme på Aalborg universitetshospital er ledig til besættelse pr 1. september og 4 år frem.

Dermatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er en nyopstartet hospitalsafdeling, som ønsker at forbedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af hudkræft. Konkret skal den studerende evaluere forskellige photoprotektive modaliteter via kliniske studier. Studierne har til formål at bedre forebyggelse og behandling af non-melanom hudkræft.  

Vi tilbyder
At ansøgeren bliver en del af et nystartet forskningsmiljø med god opbakning fra erfarne kollegaer, og et tæt samarbejde med både danske og internationale forskningsmiljøer. Ønsket er at lave klinisk forskning på et højt internationalt niveau. Ansøgeren får mulighed for at deltage i flere forskningsprojekter i forskellige sammenhænge og dermed opnå bred erfaring indenfor klinisk forskning.

Arbejdsmiljø og arbejdsområder
Det primære arbejdssted er Dermatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. De første 24 mdr. vil stillingen være kombineret, og bestå af delvis funktion som reservelæge på afdelingen, samt delvis Ph.d.-studie. De sidste 24 mdr. er stillingen fuldtids Ph.d.-studie.
Kerneopgaver ved ansættelsens start inkluderer forsøgsprotokol, deltagerinformation, ansøge tilladelser, ansøge om Ph.d.-indskrivning og sætte sig ind i relevant baggrundsstof.
Kerneopgaver i klinikken inkluderer ambulatoriearbejde indenfor såvel hud- som kønssygdomme, vagt- og tilsynsfunktion. Det forventes, at ansøgeren er klar til at påtage sig undervisningsopgaver.

Ansøgningskrav:
Følgende krav forventes opfyldt
 • Du er uddannet læge med ret til selvstændigt virke
 • Du har klinisk erfaring indenfor dermato-venerologi
 • Du er ambitiøs og interesseret i dermatologisk forskning
 • Du er god til at arbejde selvstændigt
 • Du har stærke organisatoriske evner
 • Du har en positiv og proaktiv indstilling til arbejdet
Følgende kvalifikationer er ikke påkrævet, men vil være en fordel
 • Forskningserfaring
 • Erfaring med fonds- og legatansøgninger
 • Erfaring med videnskabsetik og relevant lovgivning
Løn og ansættelsesforhold:
Ansøgeren vil blive ansat som klinisk assistent. Løn og ansættelsesvilkår vil efterleve den gældende overenskomst mellem regionernes lønnings- og takstnævn samt Yngre læger. Arbejdsgiver vil være Afdeling for hud- og kønssygdomme, Aalborg Universitetshospital. Kandidaten vil være indskrevet som Ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål, kontakt venligst Professor, overlæge, Dr.med. Peter Bjerring. p.bjerring@rn.dk

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning, enten på dansk eller engelsk modtages via link på opslaget. Følgende vedlægges:
 1. motiveret ansøgning
 2. CV inkl. detaljer om uddannelse, kursusaktivitet, klinisk erfaring, forskningserfaring, publikationer og præsentationer
 3. kopi af eksamensbevis
 4. autorisationsbevis
Ansøgningsfrist: 18. august 2020. Ansøgere vil blive bedømt af en bedømmelseskomite og endelig bedømmelse vil ske efter samtaler. Samtaler forventes afholdt ultimo august.