Jobbet "Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri til Psykiatriens Center for Visitation og Diagnostik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Carl Nielsens Allé 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Center for Visitation og Diagnostik (CVD) begyndte i 2019 at tilbyde klinisk visitation til unge patienter mellem 14 og 17 år. Denne funktion skal nu udvides, så vi også kan tilbyde klinisk visitation til større børn mellem 8 og 13 år.

I den forbindelse skal vi pr. 1. november 2020 bruge en speciallæge, en specialpsykolog og en specialsygeplejerske til vores børne- og ungdomspsykiatrisk visitation.
 

Lidt om jobbet – Speciallæge i CVD’s børne- og ungdomspsykiatrisk visitation

CVD er ’hovedindgangen’ til det psykiatriske hospital i Region Hovedstaden. Du får derfor en betydningsfuld rolle, da du er patienternes første møde med psykiatrien.

Hovedopgaven er at vurdere, om barnet tilhører målgruppen for den hospitalsbaserede ungdomspsykiatri, samt hvilken sygdom der kunne være tale om, dens sværhedsgrad og kompleksitet. Dette sker ved den afklarende samtale, der er af ca. 1½ - 2 timers varighed, hvor patient og pårørende deltager. Du vil derfor have to-tre samtaler dagligt.

Den afklarende samtale med børn skal kvalificere beslutningen om videre udredning eller behandling i RHP.

I alle sammenhænge arbejder vi ud fra princippet:

”Så lidt som muligt – så meget som nødvendigt.”

Som speciallæge skal du foretage administrativ og klinisk visitation, udredning og diagnostik af patienter samt varetage konsultativ og vejledende funktion i forhold til visitationssygeplejersker og psykologer. Dermed kommer du til at spille en afgørende rolle i forhold til at sikre, at den enkelte patient kommer i gang med den rette behandling med det samme, samtidig med, at du i betydeligt omfang vil bidrage til de diskussioner, der sætter retningen for den fremtidige diagnostiske linje i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i Region Hovedstadens Psykiatri. Din brede og dybe viden om psykopatologi bliver dermed et hovedværktøj for dig i denne funktion.

I mindre omfang vil der også være tale om undervisningsopgaver, både internt og eksternt, samt løbende dialog med de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, som, ud over patienterne, også er vores kunder.
 

Dit team

Sammen med den nyansatte specialpsykolog og specialsygeplejerske får I ansvaret for visitation af større børn. Vi forestiller os, at I danner team med vores speciallæge- og sygeplejerske, der står for visitationen af unge, og på den måde, kan støtte og supplere hinanden i hverdagen.
 

Center for Visitation og Diagnostik

CVD er en administrativ og klinisk afdeling, der modtager alle henvisninger til elektiv behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Centret er beliggende centralt på Østerbro - lige ved Svanemøllen Station, på det gamle Øresundshospital, og er organisatorisk placeret i patientlogistik-og dataafdelingen i den centrale administration.

CVD er en levende og lærende arbejdsplads, der hele tiden udvikler sig i takt med de stigende krav til sundhedsvæsenet. Vi arbejder intenst med at sikre og udvikle kvaliteten af både diagnostik og de kliniske beslutningsprocesser, samtidig med at vi fastholder fokus på den organisatoriske virkelighed, som vi er en del af.

Alle hverdage er CVD bemandet med speciallæger og specialpsykologer i både voksen- og børne- og ungdomspsykiatri. Derudover er der en stab af sekretærer og visitationssygeplejersker, en visitationskoordinator samt en visitationschef.
 

Vi tilbyder

Du bliver en del af en dynamisk arbejdsplads i udvikling og får en unik mulighed for at præge udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Du får en hverdag med vekslende arbejdsopgaver og et tæt samarbejde med visitationens øvrige medarbejdere.

Vi har et godt arbejdsmiljø, der er præget af en stor respekt for hinandens kompetencer.
 

Vores forventninger til dig

Vi søger en speciallæge med bredde i sin betydelige kliniske børne- og ungdomspsykiatriske erfaring, og som har interesse for udredning, diagnostik og visitation. Desuden forventes en sokratisk indstilling til det diagnostiske arbejde, som gør det muligt at fastholde en levende dialog om udredning og diagnostik – både i CVD og i dialogen med de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Endelig er det vigtigt, at du har interesse og evne for bred organisatorisk tænkning, gode samarbejdsevner og lyst til at lære om Region Hovedstadens Psykiatri fra centralt hold.

Det skal ligge dig på sinde, at det er de rigtige patienter, de mest syge patienter, der tilbydes behandling i hospitalspsykiatrien. Du véd, at vi har begrænsede ressourcer, og at vi skal være skarpe på at anvende disse ressourcer, dér hvor behovet er størst.

Du synes, at det er vigtigt og spændende at bidrage til, at de mennesker, der har behov for vores hjælp, får denne hjælp – og at de mennesker, der ikke har behov for vores hjælp, får hjælp til at få afklaret dette.
 

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse per 1. november 2020 eller efter aftale. Stillingen er vagt- og weekendfri.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 

Ansøgningsfrist

Søg stillingen via linket på siden senest d. 1. september 2020. kl. 12:00.

Ansøgninger vil blive vurderet løbende og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 37.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte visitationschef Allan Lohmann-Olsen, tlf. 2163 0940, koordinerende visitator Birgitte Moltke 3864 0214, eller overlæge Lene Wadland tlf.  3864 0219.
 

I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, et tværfagligt læringsmiljø og spændende karriereveje.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".