Jobbet "Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri til ambulatorium for større børn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjeg Bakke 30, 2400 København NV

Dit næste skridt

En stilling som speciallæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) med funktion ved Ambulatorium for større børn, B193. Ambulatoriet har til huse på centrets matrikel på Bispebjerg.  
  
Ambulatoriet for større børn udreder og behandler børn i alderen 8-13 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, som kræver udredning og behandling i hospitalsregi. 
 
Afsnittet samarbejder tæt med centrets Forskningsenhed, hvor der aktuelt er et forskningsprojekt i gang vedrørende patienter med OCD. 
 
I sin arbejdsform er ambulatoriet recovery-orienteret og har et tæt samarbejde med patienternes forældre. Faglig udvikling og effektiv arbejdstilrettelæggelse prioriteres højt.   
  
Afsnittet ledes af den afsnitsledende overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab. 
 
Afsnittet deltager i den præ- og postgraduate lægeuddannelse.  
  
Vi tilbyder   
En spændende stilling på et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.  
 
I ambulatoriet arbejdes der på: 

 • den faglige udvikling overfor målgruppen
 • et højt fagligt miljø
 • et dynamisk og tværfagligt baseret afsnit med dedikerede medarbejdere og et samarbejde baseret på gensidig respekt og tillid
 • høj kvalitet i udredning og behandling
 • at overholde udrednings– og behandlingsretten
 • et godt arbejdsmiljø
 • faglig udvikling for den enkelte medarbejder. 

Vi forventer

 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. 
 • Erfaring i arbejdet med afsnittets målgruppe. 
 • Gode samarbejdsevner med respektfuld tilgang til den tværfaglige struktur. 
 • Gode kommunikative evner. 
 • Arbejde løbende med og udvikle forbedringer. 

Alle centrets speciallæger forventes at deltage i bagvagt, hvis der bliver brug for det.  
Aktuelt varetages bagvagten på frivillig basis udenfor arbejdstiden af en gruppe af centrets speciallæger. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er fuld tid og ønskes besat snarest muligt eller efter aftale. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer, inden endelig beslutning om ansættelse. 
 
Ansøgningsprocedure 

Bedømmelse af speciallægestillinger vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Hovedstaden. Ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.  
 
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk via linket i opslaget.  
 
Ansøgningsfrist: Den 14. september 2020 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler: Vi forventer at holde samtaler den 23. september 2020
 
Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikchef Nina Staal på mail: nina.staal@regionh.dk eller på 2162 3335, afsnitsledende overlæge Birgitte Bugge på mail birgitte.bugge@regionh.dk eller på 3864 1121. 
 
Om Centret  
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, har 650 ansatte og består af 2 afdelinger: Afdeling for Ambulante Tilbud og Afdeling for Døgntilbud. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og kvalitetsudvikling.  
 

Arbejdsgiver
Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV.  
Læs mere på www.buc-regionh.dk