Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til Patologiafdelingen, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

 

Vi mangler en dygtig afdelingsbioanalytiker til et af vores laboratorieteams, der har omkring 30 medarbejdere.

Vi ønsker os en leder, der interesserer sig for den gode relation mellem mennesker, der brænder for god offentlig ledelse og som vil bidrage til at bringe vores afdeling videre på den spændende rejse, som vi er i færd med.

Som afdelingsbioanalytiker hos os, skal du kunne se dig selv i mottoet: God ledelse er noget vi skaber sammen. Du har lyst til at være tæt på dine medarbejdere og du skal arbejde med hele viften af ledelsesopgaver, herunder sikre et frugtbart samarbejde med og mellem medarbejderne, sikre at afdelingens opgaver løses på en måde, der sikrer det gode prøveflow, bidrage til afdelingens udvikling samt medarbejdernes strategiske faglige- og personlige udvikling. Du skal gennemføre ansættelsessamtaler og medarbejdersamtaler; både de sjove og de svære. Du skal også have lyst til og se værdien i tværfagligt samarbejde med alle faggrupper i afdelingen.

Vores nye afdelingsbioanalytiker skal have erfaring med patologidrift, og gerne praktisk indsigt i og erfaring med hovedopgaverne i teamet, bl.a.:

  • Kompleks udskæring af en bred vifte af organer
  • Kompleks bioanalytikerudskæring
  • Fryseprocedurer
  • Biobanksprocedurer
  • Laboratoriehåndtering af ufikserede præparater
  • Manuel og automatisk indstøbning
  • Manuel og automatisk mikrotomi
  • Maskinelle histokemiske farvninger på resektater
  • Oplægning af glas til diagnostik

I teamet er der flere fagansvarlige bioanalytikere med driftsansvar.

Erfaring fra en lederstilling er velkomment, men ikke et krav, hvis du er den rigtige kandidat.

Du bliver en del af Patologiafdelingens forholdsvis nyetablerede tværfaglige lederteam, som mødes ofte og diskuterer strategi, fremtid, fremdrift, produktion og som bruger hinanden til at sparre med.

Om Patologiafdelingen
Patologiafdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret diagnostik for Rigshospitalets afdelinger, Bispebjerg Hospital og Bornholm. Desuden modtages prøver fra praksissektoren samt fra Færøerne og Grønland.

Patologiafdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende bioanalytiker og den ledende overlæge. Patologiafdelingen er normeret til ca. 195 ansatte fordelt på ca. 120 bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere, ca. 56 læger, 8 lægesekretærer, flere laboratoriemedhjælpere, obduktionsteknikere, en kemiker og molekylærbiologer samt en bioinformatiker.

Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på BRIC. Alle faggrupper arbejder for i fællesskab at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser; diagnostik, forskning og uddannelse.

Afdelingen deltager i prægraduat uddannelse af alle relevante faggrupper. I relation til bioanalytikeruddannelsen modtager afdelingen ofte op til 15 studerende ad gangen, som er i praktik i de praktiske laboratorieopgaver i alle afdelingens teams, når de ikke modtager undervisning i de nyistandsatte øve- og teorilokaler.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytiker og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Majbritt Wagner-Eckert, mail: majbritt.wagner-eckert@regionh.dk eller telefonnummer: 21436189.

Ansøgningsfristen er mandag den 2. november 2020. Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 46. Ansøgningen skal indeholde CV, autorisationsbevis samt andre relevante oplysninger. Stillingen ønskes besat pr. 1.1.21.

Om Diagnostisk Center

Rigshospitalet har ca. 12.000 medarbejdere. Patologiafdelingen er placeret i Diagnostisk Center, der er et af Rigshospitalets syv centre, med ca. 1600 medarbejdere. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning.