Jobbet "Stærk og dynamisk sundhedsfaglig leder søges til Klinisk biokemisk afdeling på Næstved og Slagelse sygehuse og Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Kom og bliv en del af et stærkt og udviklende ledelsesfællesskab

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse står vi midt i et kulturskifte, hvor en stærkere ledelses- og samarbejdsstruktur er under opbygning. Her er vi sammen om den gode ledelse og til vores Klinisk biokemiske Afdeling søger vi nu en udadvendt og samarbejdsorienteret leder, der ønsker at være en del af dette fællesskab.

Vi udvikler vores ledelse sammen og arbejder konstant på tværs af afdelinger for at sikre patienten den bedste behandling med korte og effektive patientforløb. Klinisk biokemisk Afdeling er en tværgående afdeling på tværs af regionen og med mange samarbejdspartnere på tværs af specialer og faggrupper. Samarbejdsevner og gode relationelle evner er derfor vigtige egenskaber for vores nye leder.

Din profil
Du har en sundhedsfaglig baggrund, og en betydelig ledelseserfaring fra Sygehusvæsenet. Du skal kunne lede i en kompleks organisation og være i stand til at løfte dig op på organisations niveau. Du er en udadvendt leder med en teambaseret tværfaglig ledelsestilgang. Du er synlig og praktiserer en anerkendende og motiverende ledelsesstil. Du er i stand til at inddrage og delegere relevante opgaver til de ledende bioanalytikere på de tre afsnit i Klinisk biokemisk afdeling.

I et ligeværdigt samarbejde med den ledende overlæge skal I profilere Klinisk biokemisk afdeling som en kvalitetsorienteret og anerkendt afdeling. Sammen med de lokale lederteams skal I motivere afdelingens fagligt velfunderede medarbejdere og sikre, at afdelingen i fællesskab arbejder mod samme mål. I skal sammen forene rammerne og retningen for afdelingen med faglig og personlig udvikling samt sikre et attraktivt uddannelsesmiljø, så medarbejdernes kompetencer udvikles.

Dine ansvarsområder

  • At afdelingen effektivt og kompetent bidrager til Sygehusets strategi og fælles mål
  • At styrke og udvikle afdelingens kvalitet, uddannelsesmiljø og forskningsaktiviteter
  • At sikre en hensigtsmæssig drift af afdelingen i forhold til budget og aktivitetsmål
  • Kontinuerligt styrke arbejdsmiljøet
  • At udvikle den klinisk biokemiske indsats i Region Sjælland specielt regionens fælles indsats Perspektiv 2020-2023

Om Klinisk Biokemisk Afdeling
Klinisk Biokemisk Afdeling består af to større døgnbemandede laboratorier placeret på Slagelse og Nykøbing Falster Sygehuse, og et laboratorie på Næstved Sygehus, der er tilpasset funktionerne med stor ambulant aktivitet. De tre laboratorieafsnit på Næstved, Slagelse og Nykøbing sygehuse ledes af lokale lederteams med ansvar for den daglige drift. På alle tre laboratorieafsnit, samt på fem satellitter, er der hverdagsbemandede ambulatorier til blodprøvetagning for den sydvestlige del af regionen.
Afdelingens kliniske funktioner rummer et Trombose- og AK-Center placeret på Næstved Sygehus med en tilhørende AK-klinik på Næstved Sygehus. Afdelingen behandler biokemiske analyser, blodprøvetagning og prøvehåndtering for både sygehuse, almen praksis og speciallægepraksis, dækkende knapt halvdelen af Region Sjællands biokemiske aktivitet. Afdelingen er uddannelsesaktiv med bioanalytiker studerende, samt varetager speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi (introduktions og hoveduddannelsesstillinger). Endvidere arbejdes med projekter fortrinsvis inden for molekylær onkologi, metabolisme og koagulation.
Afdelingen har ca. 240 ansatte fordelt overvejende på de tre større afsnit. Afdelingen er akkrediteret efter ISO 15189.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Hovedtjenestested vil være på Slagelse Sygehus med andet tjenestested på Næstved og Nykøbing Falster Sygehuse.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Henrik Stig Jørgensen, henjor@regionsjaelland.dk, 40 86 16 94 eller ledende overlæge Jesper Clausager Madsen, jemad@regionsjaelland.dk, 24 76 39 64.

Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit cv bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Ansøgningsfrist 08.11.20

Ansættelsessamtaler
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes onsdag den 18. november 2020 og en eventuel anden samtale tirsdag den 24. november 2020.

Såfremt du går videre til anden samtale skal du ved personligt fremmøde gennemføre en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Der vil endvidere blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave