Jobbet "Ledende oversygeplejerske / Ledende terapeut til Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

valdemar hansens vej, 2600 glostrup

Dit næste skridt

FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST

Ledende oversygeplejerske / Ledende terapeut til Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, Rigshospitalet
 

Har du en stærk sundhedsfaglig profil som sygeplejerske eller terapeut inden for klinisk neurorehabilitering eller andet speciale relevant for Neurorehabilitering? Vil du være med til at opbygge et helt unikt tilbud til patienterne i Region Hovedstaden? Og sammen med dygtige og engagerede medarbejdere skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på hjerne og rygmarv?

Vil du indgå i en ny afdelingsledelse der skal være med til at sikre de bedste rammer og et højt fagligt niveau for Rigshospitalets nybyggede og topmoderne Neurorehabiliteringshus, som slår dørene op for patienterne ved årsskiftet 2022 / 23

Rigshospitalets nye Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader er i første omgang en sammenlægning af to højt specialiserede afdelinger, Afdeling for Hjerneskader og Afdeling for Rygmarvsskader. De er på nuværende tidspunkt en del af Rigshospitalets Neurocenter, der sammen med yderligere seks andre afdelinger varetager udredning og behandlingsforløb af patienter med sygdomme i hjerne, nerver og rygmarv, med optimale muligheder for at sikre sammenhængende patientforløb. De to afdelinger flytter ind med 65 senge ud af Neurorehabiliteringhusets planlagte 125 senge. De øvrige 60 senge vil ligeledes varetage opgaver indenfor neurorehabilitering på højt eller regionalt specialiseringsniveau.

Som ledende oversygeplejerske / ledende terapeut i Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader skal du sammen med den ledende overlæge skabe den allerbedste ramme, hvor patienter, pårørende og personale arbejder sammen om det fælles mål; At bringe patienten tilbage til det bedst mulige liv. Hertil skal du som sundhedsfaglig leder være med til at sikre, at forskning, udvikling og den faglig ekspertise på området, er på et højt niveau – både nationalt og internationalt. Du skal derfor kende til forskningens sjæl, og på sigt kunne skabe et attraktivt og unikt forskningsmiljø indenfor neurorehabilitering.

I skal som afdelingsledelse sammen have blik for de mange forskellige faggrupper som tilsammen udgør det team som skal hjælpe vores patienter med den højeste faglige standard med fokus på den enkelte patients behov. I skal indbygge optimale muligheder for understøttelse af disse mål i jeres organisering, sammensætning af ledelsesteams og ledelsesstil i afdelingen.

Den ideelle kandidat har erfaring som enten ledende oversygeplejerske, ledende terapeut (eller lignede) og er fagligt stærk inden for et af de kliniske neurofag, reumatologi eller et andet relevant speciale. Det er vigtigt, at du er drifts- og samarbejdsorienteret og at du har stærk ledelseserfaring – herunder erfaring med ledelse af stærke fagprofessionelle medarbejdere. Hertil er du vant til at arbejde med høje ambitioner, kvalitetsstandarder og er i stand til at sikre udvikling og innovation.

Dine personlige kompetencer omfatter engagement, drive, handleevne, intellekt og evne til at skabe og indgå i relationer. Du er en dygtig leder, du kan sætte en kurs og få dine medarbejdere med, og du kan samarbejde med alle de andre afgørende enheder på hospitalet og i regionen.

Vi vil gerne have dig på holdet, mens alle de afgørende beslutninger om indretning, faglighed, organisering og rekruttering tages, derfor er tiltrædelsestidspunktet primo 2021.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Konsulentfirma Zeuthen Storm, deltager i ansættelsesproceduren

Du er velkommen til at kontakte Partner Eva Zeuthen Bentsen, Zeuthen Storm på tlf. 2086 0325 eller Jannick Brennum, som er centerdirektør i Neurocentret på telefonnummer 3545 3186 eller Pernille Welinder som er centerchefsygeplejerske i Neurocentret på telefon 3545 3204 for en fortrolig drøftelse. Ansøgningsfristen er den 29. januar 2021, kl. 12.00.

­­­­ Stillingen søges via nedenstående link.

 

Om os

Neurocentret tager sig af patienter med sygdomme i nerve, hjerne og rygmarv. Det omfatter udredning af sygdomme, medicinsk behandling, operationer, akutmodtagelser og genoptræning. Neurocentret har afdelinger placeret på Blegdamsvej, i Glostrup, Hvidovre og Hornbæk. Mange patienter er i kontakt med flere afdelinger, og i centret ser vi det som en unik mulighed for at understøtte det sammenhængende patientforløb. Vi prioriterer tæt tværfagligt- og ledelsessamarbejde og et nært samarbejde med patienter og pårørende. Vi ønsker at skabe optimale forløb fra vi modtager den akut syge patient til den højtspecialiseret neurorehabilitering, og samtidig have sigte på patientens levede liv efter behandling.

Neurocentret har p.t 8 afdelinger; Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Afdeling for Hjerne og Nerveundersøgelser, Afdeling for Rygmarvsskadede, Afdeling for højtspecialiseret neurorehabilitering/traumatisk hjerneskade, Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Afdeling for Intensivbehandling af Hjerne og Nervesygdomme og Afdeling for Krisepsykologi.