Jobbet "Ledende terapeut i Fysio- og Ergoterapi afsnit 4, Aarhus Universitetshospital – til det ortopædkirurgiske område" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Genopslag

Vil du være del af en dynamisk afdeling og sætte retningen i samarbejde med engagerede og fagligt stærke medarbejdere og lederkollegaer i en af Danmarks største Fysio- & Ergoterapiafdelinger? Er du klar til at styrke og sikre synergi og faglig udvikling inden for samtlige ortopædkirurgiske specialer; idræt, traume, skadestue og dagklinik, skulder/albue, hånd, fod/ankel, hofte/knæ, ryg og tumor/infektion?  

Brænder du for spændende udfordringer både ledelsesfagligt og personligt? Har du lyst til at være en del af en afdeling, hvor vi er stolte af "at gøre hinanden gode", og hvor vi bedriver professionel ledelse?
- Hvis ja, så glæder vi os til at se din ansøgning!

Grundet et generationsskifte, søger vi en funktionsleder pr. 1. april 2021, med enten fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk baggrund til ledelse på fuld tid af 30 medarbejdere.

Vi tilbyder
 • en spændende lederstilling i en ambitiøs afdeling, hvor der er fokus på at yde behandling og specialiseret genoptræning på højt fagligt niveau
 • ledelse på et Universitetshospital som rummer ledelsesopgaver inden for alle "3 ben": patientbehandling, uddannelse og forskning
 • mulighed for at påvirke og udvikle det tætte tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • en lederstilling med selvstændighed samt sparring og samarbejde i et godt lederteam som består af fem funktionsledere og en to-delt afdelingsledelse
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • systematisk introduktionsforløb inkl. mentorordning.

Afsnittet består af 20 fysioterapeuter, 10 ergoterapeuter og en social- og sundhedsassistent, der varetager behandling af akutte, indlagte og ambulante patienter samt specialiseret ambulant genoptræning. Medarbejderne arbejder tæt sammen med læger og sygeplejersker inden for de respektive specialer. Derudover er der et tæt samarbejde med afdelingens kliniske undervisere og afdelingens Forskningsenhed.

Som funktionsleder for afsnit 4, har du et tæt samarbejde med de øvrige funktionsledere i Fysio- og Ergoterapi og med funktionsledere (læger og sygeplejersker) inden for de ortopædkirurgiske specialer. En af de første opgaver der skal arbejdes med, er implementering af en nyligt besluttet omorganisering med samling af al ortopædkirurgi i afsnit 4.

Dine kompetencer
Vi vægter blandt andet, at du har
 • høj arbejdskapacitet og ledelseserfaring, gerne fra hospital
 • flair for personaleledelse af fagligt engagerede medarbejder
 • gode processuelle kompetencer og evne til at løse komplekse problemstillinger
 • solide kommunikative og relationelle kompetencer
 • evnen til at træffe beslutninger og udstikke retning
 • flair for innovativ og strategisk tænkning
 • en reflekterende tilgang til ledelsesopgaven.


Yderligere information om afdelingen findes på vores hjemmeside.

Løn efter overenskomst samt indplacering ift. Aarhus Universitetshospitals stillings- og funktionsstruktur. Grundløn trin L7, suppleret med kompleksitetstillæg på 20.000 kr./årligt samt mulighed for et kvalifikationstillæg.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved kontakt til sekretær Britta Eriksen på briterik@rm.dk.

Nærmere information om stillingen kan fås hos afdelingsledelsen
Helle Kruuse-Andersen på 4110 5444 og Morten Albæk Skrydstrup på 3161 4110.

Ansøgningsfrist søndag den 21. februar 2021. Samtaler afvikles tirsdag den 23. februar 2021 i tidsrummet 10.30-15.30.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.