Jobbet "Psykolog til OPUS Team, Lokalpsykiatri Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Opnørplads 1-3, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Psykolog til OPUS Team, Lokalpsykiatrien Aabenraa

Psykolog søges til fuldtidsstilling pr 1. juli 2021.

OPUS Aabenraa er et specialiseret psykiatrisk tværfagligt team som varetager ambulant udredning og behandling af 18-29 årige med debuterende skizofreni eller mistanke herom. Det treårige behandlingsforløb i OPUS er baseret på principperne i den nationale OPUS-behandling. Formålet med behandlingsindsatsen er, at den psykisk syge unge får en tilværelse så nær egne præmisser som muligt. Via en netværksindsats fastholdes patienten så vidt muligt i beskæftigelse og sociale relationer, så identitet kan fastholdes og personlig udvikling fortsætte. OPUS tilstræber at fastholde patienter i behandling og at forebygge indlæggelser.

OPUS arbejder med relationsbehandling, der bygger på psykodynamisk forståelsesramme med inddragelse af andre behandlingsmetoder, når det er relevant for patienten.

I OPUS vil der være vistations, - udrednings- og behandlingsopgaver, samt supervisionsopgaver for psykologen, afhængigt af dennes kompetencer. Vi kunne ønske os en psykolog, der har erfaring med målgruppen, og med uddannelse og erfaring i psykopatologisk udredning og psykologisk undersøgelsesmetode, samt i supervision, undervisning, og eventuelt debriefing.

Der er aktuelt 2 psykologer i OPUS. Psykologen vil endvidere indgå i et fagligt fællesskab med de ca 20 psykologer i Psykiatrien i Aabenraa. I den tværfaglige personalegruppe i OPUS er der 14 medarbejdere samt sekretariat.

Dine opgaver i OPUS vil være;

  • foretage psykologisk udredning, diagnostik og psykologisk testning.
  • indgå i og udvikle teamets psykoedukations- og behandlingsopgaver.
  • deltage i konferencer, herunder relationskonferencer, og i øvrigt tage medansvar for teamets fortsatte udvikling og trivsel.

Derudover varetager psykologen arbejdsopgaver på tværs af de enkelte afsnit i psykiatrien i Aabenraa: supervision af tværfagligt personale, monofaglig supervision alt efter psykologens uddannelsesniveau, debriefingopgaver og undervisningsopgaver

Vi tilbyder:

  • gode muligheder for oplæring, vejledning og supervision
  • et dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab
  • faglig sparring i et ambitiøst tværfagligt team karakteriseret ved gensidig respekt, opbakning og faglighed
  • et veludbygget OPUS team med gode fysiske rammer

OPUS Team, Aabenraa er en del af Psykiatrien i Aabenraa, der er én af fire hovedfunktioner i psykiatrien i Region Syddanmark (se www.regionsyddanmark.dk).

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende psykolog Mette Braad på telefon 20513819 eller (mette.outtrup.braad@rsyd.dk), ved overlæge Ida Marie Jacobsen, OPUS på 28 99 46 34 eller Ida.Marie.Jacobsen@rsyd.dk) eller funktionsleder Bodil Thomsen, (Bodil.Thomsen2@rsyd.dk) OPUS på 24791980

Ansøgningsfrist 25.5.2021 2021 Ansøgningen indsendes elektronisk

Ansættelsessamtaler afholdes mandag d 31.5.2021 om formiddagen

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske regioner og Dansk Psykologforening.