Jobbet "Onkologisk Afdeling søger 1-2 erfarne psykologer til Klinik for Senfølger" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B.Winsløws Vej 4, Indgang 85, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Indsatsen for patienter med senfølger efter kræft skal styrkes gennem etablering af en Klinik for Senfølger. Region Syddanmark har bevilliget midler til en klinik forankret under Onkologisk afdeling R. Bevillingen omfatter 1 speciallægestilling, 1½ sygeplejerskestilling og 1½ psykologstilling.
Tilbuddet skal omhandle patienter der efter de er afsluttet på sygehuset oplever komplekse senfølger, der ikke kan håndteres i almen praksis, i kommunalt regi eller på en oplagt sygehusafdeling.

Derudover kan der indtænkes en forebyggende indsats tidligere i kræftforløbet, herunder undervisning af patienter/pårørende og kolleger.

Da der er tale om et nyt tilbud, får ansøgere her mulighed for selv at være med til at opbygge tilbuddet i samarbejde med de øvrige faggrupper, som ansættes i funktionen og Afdelingsledelsen.

Psykologstillingerne består af 1 fuldtidsstilling og 1 deltidsstilling - timerne fordeles mellem de to. 
 

Opgaver

 • Varetage etablering af senfølgeklinik på Odense Universitetshospital i samarbejde med relevante faggrupper
 • Indsamle viden om og synliggørelse af allerede eksisterende tilbud omkring senfølger
 • Varetage samarbejde (udarbejde samarbejdsaftaler) med relevante afdelinger i forbindelse med specialistrådgivning. Det kan være lokalt, regionalt og nationalt
 • Varetage kommunikation til primærsektor omkring tilbud om senfølger
 • Styrke forskning på området omkring senfølger
 • Styrke kompetenceudvikling og vidensdeling på området
 • Udvikle arbejdsgange for visitation, behandling og opfølgning af henviste patienter
 • Yde konsulentbistand og samarbejde med sundhedspersonale, som har kontakt til patienter med senfølger


Undervisningsforpligtelser
Der vil være undervisningsforpligtigelse overfor tværfagligt personale, der deltager i pleje og behandling af patienter med senfølger efter kræftsygdom - i primær og sekundærsektoren på Fyn.
 

Krav

 • Autoriseret cand. psyk., gerne specialist
 • Bred teoretisk og faglig tilgang til det kliniske arbejde med patienter og pårørende
 • Gerne et kendskab til arbejdet med senfølger
 • Gerne erfaring med tværfagligt samarbejde
   

Kommissorium for opgaven kan rekvireres på ode.r@rsyd.dk

Ansøgningsfrist 14. juni 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 25.