Jobbet "Psykolog søges til Mobilteam - Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Tolbodhusevej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Psykolog søges til Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

Barselsvikar søges til spændende ambulant psykiatrisk team med opstart snarest muligt, så der sikres en god overgang mellem vores kollega, der går på barsel og barselsvikaren.

Stillingen er på 37 timer pr uge.

 

Teamet:

Barselsvikariatet er i Mobilteam, hvis primære målgruppe er patienter i aldersgruppen 20-69 år, bosiddende i Odense, Kerteminde eller Nordfyns kommune, med diagnoser inden for moderat til svær depression, svær angst, herunder sværere tilpasningsreaktioner og svær OCD, desuden personlighedsforstyrrelser, når ustabiliteten og behov for hjemmebesøg i en kortere periode kræver udgående behandling i forløbet. Mobilteamet har udgående funktion og kan dermed tilbyde hjemmebehandling.

Alle patienter har en første, afklarende samtale med en læge eller psykolog, og der kan evt. foretages yderligere diagnostisk udredning, hvis der er usikkerhed om diagnosen.

Behandlingen er individuel med fokus på den enkeltes behov og problemer i centrum og tilpasset for at kunne opnå mest mulig bedring.

 

Teamet består af 5 sygeplejersker, 1 overlæge, 1 sekretær samt 1 psykolog.

 

Psykologens opgaver:

 • Visitationssamtaler
 • Varetage samtaleforløb som primærbehandler
 • Udføre udredning med PSE, SCID-V, WAIS-IV, DIVA-2 og anden relevant psykometri
 • Deltagelse i behandlingskonferencer, supervision og undervisning
 • Videreudvikling af behandlingstilbuddet til målgruppen

 

Vi søger en psykolog med:

 • Interesse for og gerne erfaring med udredning af affektive lidelser og anden psykopatologi
 • Kundskab i eller kendskab til udredning med PSE, SCID-V, WAIS-IV.
 • Erfaring og interesse for behandling af patienter med psykiatriske lidelser
 • Gode samarbejdsevner og erfaring i at arbejde i teams med tværfaglig personalesammensætning.
 • Evne til at arbejde selvstændigt og holde flere bolde i luften på én gang.
 • Fagligt engagement og vilje til fortsat faglig udvikling og forandring.
 • Vilje til at bidrage til at skabe et positivt og godt arbejdsmiljø.
 • Du er robust, fleksibel og god til at skabe tillid med troværdig adfærd.

 

Psykiatrisk Afdeling Odense:

Mobilteam er beliggende i Lokalpsykiatri Odense, som er et nybygget hus på Odense Havn. Lokalpsykiatrien omfatter alle ambulante teams på Psykiatrisk afdeling i Odense. Psykiatrisk afdeling har foruden de ambulante teams 96 senge, fordelt på 6 afsnit. Psykiatrisk Afdeling Odense er en del af Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark, som i disse år bl.a. har fokus på nedbringelse af tvang.

Psykologen tilknyttes psykologgruppen på Psykiatrisk Afdeling Odense og ledende psykolog er nærmeste leder fagligt og ift personaleforhold.  Der er ansat 29 psykologer på Psykiatrisk afdeling Odense, der arbejder i forskellige ambulante teams i Lokalpsykiatrien eller på sengeafsnit. Der er fælles personalemøder for psykologer en gang per måned, intern psykolog-supervision og undervisning onsdag morgen sammen med lægerne. Som psykolog på Psykiatrisk Afdeling Odense har man undervisnings- og forskningsforpligtigelse i mindre udstrækning, ligesom man er en del af det kriseterapeutiske beredskab, som er en del af Region Syddanmarks beredskabsplan.

 

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Afdelingen har en rygepolitik og rygning er ikke tilladt i arbejdstiden.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved: Overlæge Zoltan Barkanyi, telefon 5118 0084, Ledende psykolog Maria Krarup Kristensen, telefon 2364 5427 eller Funktionsleder Anne Kamuk tlf. 2910 5750

 

Ansøgningsfrist den 31/5 kl 12

Vi glæder os til at høre fra dig.