Jobbet "Psykolog til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Vestre Engvej 51 B, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Har du lyst til at arbejde med udredning og behandling af traumatiserede flygtninge i en afdeling med høj faglighed? Er du interesseret i traumepsykologi og tværkulturel psykiatri, og trives du som professionel med en uformel omgangstone og med tværfagligt samarbejde? Så er denne stilling måske noget for dig.

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) udreder og behandler flygtninge og danske veteraner med PTSD. Stillingen er knyttet til udredning og behandling af flygtningemålgruppen.

Vi søger en psykolog, som er autoriseret og gerne i gang med relevant specialistuddannelse. Det er en fordel med erfaring med målgruppen og bred erfaring med udredning og behandling fra psykiatrien, men ikke en betingelse for at kunne søge stillingen.

Dine opgaver bliver bl.a. følgende:

 • Udredning og psykologisk behandling. Der kan blive tale om såvel individuelle forløb som gruppebehandling under selvstændigt behandlingsansvar (afhængigt af erfaring og autorisation).
  Mange forløb gennemføres ved brug af tolk.
 • Indgå i de tværfaglige teams med fælles koordinering af de enkelte patientforløb.
 • Systematisk dokumentation i elektronisk patientjournal (COSMIC).
 • Evt. andre opgaver efter kvalifikationer.
 • Deltage i udviklingsarbejde i afdelingen.
 • Tværsektorielt samarbejde om patientforløb.

Vi tilbyder:

 • Ekstern monofaglig og tværfaglig supervision.
 • Gode muligheder for relevant kompetenceudvikling.
 • Mentorordning for nyansatte.
 • Mulighed for at indgå i et kollegialt miljø præget af humor, uhøjtidelighed og høj faglighed.
 • En velfungerende afdeling, der lægger vægt på trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • Gode muligheder for flekstid.
 • Monofaglig forankring i en velfungerende psykologgruppe med gode muligheder for sparring og psykologfaglig udvikling.

Vi lægger vægt på:

 • Åbenhed, gode samarbejdsevner og fagligt engagement.
 • At du kan arbejde selvstændigt og er i stand til at prioritere dine opgaver.
 • Lyst til at indgå i det fortsatte udviklingsarbejde i afdelingen.

Yderligere oplysninger om stillingen

Stillingen er et barselsvikariat med tiltrædelse 1. august eller efter aftale. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.

Søg jobbet på job.regionsyddanmark.dk under jobnummer 215593. Sidste frist for ansøgning er tirsdag den 1. juni.

Vi holder ansættelsessamtaler  mandag den 14. juni. Samtalerne holdes på ATT, Sundhedshus Vejle, Vestre Engvej 51B, 3. sal, 7100 Vejle.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Det bemærkes, at Region Syddanmark anvender prøvetid.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder, specialpsykolog Janus Staffe på tlf.: 2332 9255 eller psykolog og tillidsrepræsentant Patrick Dieckmeyer på tlf.: 2913 3827.

Du kan finde mere information om afdelingen og om psykiatrien i Region Syddanmark på www.traumeogtorturoverlevere.dk og www.psykiatrienisyddanmark.dk.

 

ATT er en selvstændig ambulant afdeling i Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Vores opgave er specialiseret udredning og behandling af flygtninge med kompleks PTSD samt højt specialiseret funktion for behandling af veteraner med PTSD i samarbejde med Psykiatrisk afdeling, OUH.

Vi er en velfungerende afdeling, der er delt på 2 matrikler i hhv. Odense og Vejle med samlet omkr. 60 medarbejdere. Afdelingen er organiseret i teams, herunder 4 tværfaglige teams der varetager udredning og behandling og bestående af overlæge, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere samt faglig forankring i en psykologgruppe bestående af 16 psykologer. Afdelingen er præget af høj faglighed, ønske om udvikling af nye udrednings- og behandlingstiltag, stabilitet og høj grad af social kapital og trivsel.