Jobbet "Psykolog til Enhed for unge med depression, Psykiatriens Hus Aarhus" er udløbet

Region Midtjylland

ADA Psykiatriens Hus

P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Psykolog til Enhed for unge med depression, Psykiatriens Hus Aarhus

Vi søger 1 psykolog med start 1. august 2021.

Stillingen er på 37 timer.


Enhed for unge med depression
 
Tilbuddet er målrettet patienter i alderen 18-24 år, som efter udredning hos privatpraktiserende psykiater har fået en depressionsdiagnose og er sat i behandling med antidepressiv medicin.

Tilbuddet består af et behandlingsforløb indeholdende individuelle samtaler med en behandler (både face-to-face og over video), gruppeterapi og pårørendearrangementer. Under forløbet har egen læge behandlingsansvaret.

Du kan læse mere om tilbuddet på Sundhed.dk:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/nyheder/meddelelser-psykiatrien/nyheder-fra-psykiatrien/enhed-for-unge-med-depression/

Og Psykiatriens Hus Aarhus hjemmeside:
https://psykiatrienshus.aarhus.dk/vi-tilbyder/unge-med-depression/#1
 
Den ledige stilling er en udvidelse af det eksisterende team der består af erfarne psykiatriske sygeplejersker og en psykolog. Teamet er forankret i AUH Psykiatri/Psykiatriens Hus Aarhus, men vi tilbyder behandling i hele regionen, med fremmøde i Herning, Viborg og Aarhus.


Psykiatriens Hus Aarhus
 
Psykiatriens Hus i Aarhus er et samarbejde mellem Regionspsykiatrien og Aarhus Kommune, beliggende på Marselisborg Centret. Regionalt er Psykiatriens Hus i Aarhus forankret under Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien.
 
Den arbejdsmæssige base vil være i Psykiatriens Hus Aarhus, men der forventes kørsel, foreløbigt til Herning og Viborg.


Arbejdsopgaver
 
Som psykolog i teamet må man forvente at skulle fungere på et højt fagligt og selvstændigt niveau, hvorfor det også forventes at ansøgere har solid psykiatrisk viden, -med erfaring fra behandling af depression. Gruppeforløb strækker sig over 8 gange og med vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og dialog. Der tages udgangspunkt i Compassion Fokuseret Terapi.
 
Hele patientforløbene er planlagt som 12-16 ugers forløb. I denne periode vil psykolog primært have gruppeforløb, dog kan der også forekomme individuelle samtaler med patienten.


Vi forventer at du:
 • Er autoriseret psykolog.
 • Har klinisk psykiatrisk erfaring, med erfaring fra behandling af depression og gruppebehandling.
 • Har erfaring med Compassion Fokuseret Terapi.
 • Ved behov vil kunne yde fast supervision til et tværfagligt team.
 • Ved behov yde faglig sparring/supervision til kolleger i eget team.
 • Er aktivt deltagende i forhold til at være medskaber af de værdier og den kultur, vi sammen er ved at bygge op – med patienten/borgeren i centrum, og aktiv inddragelse af pårørende, netværket samt øvrige relevante samarbejdspartnere.
 • Tør tænke nyt og skabe rammer for at eksperimentere med nye måder at løse opgaver på i samskabelse med patienten/borgeren og samarbejdspartnere.
 • Har evner til at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder.
 • Kan arbejde selvstændigt og løbende prioritere arbejdsopgaverne.
 • Vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt.
 • Besidder gode kommunikations- og samarbejdsevner.
 • Er fleksibel, har en positiv indstilling i hverdagen, udviser engagement, nærvær og gå-på-mod.


Derfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde:
 • En spændende nyetableret behandlingstilbud med mulighed for at præge udviklingen.
 • Mulighed for efteruddannelse i Compassion Fokuseret Terapi.
 • Være en del af et nyetableret tilbud for unge med depression, - og en del af Psykiatriens Hus Aarhus, hvor der er fokus på udvikling af den nære psykiatri frem mod en moderne og nytænkende indsats til mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.
 • En arbejdsplads hvor inddragelse af patienten/borgeren- og pårørende - er omdrejningspunktet, - og hvor Åben dialog er fælles mindset.
 • Engagerede og ambitiøse samarbejdspartnere fra region og kommune, der har en fælles interesse i at understøtte patientens/borgernes recovery proces.
 • Gode udviklingsmuligheder for dig som medarbejder, medbestemmelse og fleksibilitet.
 • Sikkert og trygt arbejdsmiljø.
 • Godt kollegialt samarbejde i et mindre team.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst


Ansøgning
Ansøgningsfrist tirsdag den 1. juni 21.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 4. juni 21.


Yderligere oplysninger
Ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tanja Prlac Jessen på tanjes@rm.dk og
3070 4204.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.