Jobbet "Specialpsykolog til 1-årigt vikariat, med mulighed for fastansættelse, i Ambulatoriet for små børn, B391, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Ambulatorium for småbørn B391
Vores ambulatorium, B391, er beliggende naturskønne omgivelser i nordsjællandske by Hillerød, hvor der også ligger ambulatorie for unge (14-18 år), ambulatorie for større børn (9-13 år) og et dagafsnit med udvidet ambulant funktion.

Ambulatoriet for små børn udreder og behandler børn i alderen 3–8 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og eventuel behandling i hospitalsregi. Det kan være børn med mistanke om fx autismespektrum-forstyrrelser, ADHD, angst, OCD og følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser.

Afsnittet har hovedfunktion indenfor børne- og ungdomspsykiatri med Nordsjælland som primært optageområde.

Du ansættes i et lille afsnit med tæt daglig dialog og samarbejde om udrednings- og behandlingsopgaverne. Vi er en tværfagligt sammensat gruppe bestående, af 2 sygeplejersker, 3 psykologer, 1 SPU, 1 yngre læge, 1 afdelingssygeplejerske, 1 afsnitsledende overlæge og ½ socialrådgiver.

Afsnittet er tilknyttet klinisk sekretariat og der er samarbejde med de andre afsnit på matriklen, hvor der er fokus på overgange mellem afsnittene og faglig sparring.

Afsnittet ledes af overlæge Lise Ellemann Höegh og afdelingssygeplejerske Charlotte Madsen i fællesskab.

Afsnittet deltager i den præ- og postgraduate lægeuddannelse.

Jobbet
Du får selvstændigt ansvar for psykologisk behandling, koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og undervisning i afsnittet/supervision. Mere konkret kan nævnes følgende opgaver:

 • Varetage psykopatologisk udredning efter gældende kliniske retningslinjer i samråd med speciallæge.
 • Varetage daglige kliniske opgaver, herunder vurdering, planlægning samt koordinering af udrednings – og behandlingsforløb.
 • Sikre inddragelse af patienter, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere i udarbejdelsen af behandlingsplanen
 • Du er klinisk vejleder for SPU i afsnittet.
 • Du indgår i løsning af kerneopgaven sammen med dine kommende kollegaer i afsnittet.

Vi tilbyder

 • En dynamisk og udviklende arbejdsplads
 • Tværfagligt samarbejde med varierede arbejdsopgaver
 • Engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø
 • Selvstændighed i opgaveudførelse i samråd med speciallæge
 • At udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.
 • Høj grad af forældresamarbejde, tidlig indsats, udredning hvori der indgår høj grad af psykologiske undersøgelser.

Vi forventer
Du er uddannet specialpsykolog og har erfaring med psykiatrisk udredning og behandling af børn. Desuden har du

 • Interesse for aldersgruppen, forældresamarbejde
 • Erfaring med neuropsykiatriske lidelser
 • Fagligt engagement og gode samarbejdsevner

Ansættelsesvilkår
Vikariatet er på 37 timer og er til besættelse pr. 1 august 2021 eller snarest derefter. Det er et 1-årigt vikariat, med mulighed for fastansættelse efterfølgende.

Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsprocedure
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Lise Ellemann Höegh på Lise.Ellemann.Hoegh@regionh.dk,  38 64 65 37 eller afdelingssygeplejerske Charlotte Madsen på charlotte.madsen.02@regionh.dk, 38 64 65 39.

Ansøgningsfristen er den 24. maj 2021.
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm sendes via linket andet sted på sitet.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. maj 2021.
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".