Jobbet "Projektbioanalytiker til afdeling for Blodsygdomme, Klinisk ForskningsEnhed, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Blodsygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Projektbioanalytiker søges 37 timer pr. uge til 2 års vikariat, med mulighed for fastansættelse.

Stillingen ønskes besat snarest eller med tiltrædelse 1. november 2021.

Vi søger en projektbioanalytiker med lyst til at arbejde med praktiske opgaver i relation til kliniske forskningsprojekter i afdeling for Blodsygdomme.

Afdeling for Blodsygdomme udreder og behandler alle former for blodsygdomme. Det kan dreje sig om såvel godartede, som ondartede sygdomme i blod, knoglemarv eller lymfesystem.

Afdelingen har meget stor fokus på forskning, og på baggrund af stor forskningsaktivitet ønskes ansat en projektbioanalytiker.

Som projektbioanalytiker i KFE vil du
  • samarbejde med afdelingens læger, sygeplejersker og øvrig personale for at sikre, at de kliniske protokoller lever op til såvel nationale som internationale love og retningslinjer
  • være ansvarlig for at indsamle blodprøver, samt håndtere og forsende disse efter fastlagte procedurer, samt EKG-tagning
  • være medansvarlig for at sikre kvaliteten af data ved løbende at udvikle og optimere arbejdsgange og systemer i tæt samarbejde med personalet i afdelingen
  • være ansvarlig for en høj kvalitet i relation til laboratoriedelen i den hæmatologiske kliniske forskning, herunder lagerstyring af nødvendigt udstyr
  • samarbejde på tværs af specialer med henblik på vidensdeling og opgavehåndtering.

Funktionen som projektbioanalytiker handler i høj grad om selvstændig administrering, planlægning og prioritering af primært praktiske opgaver. Arbejdet vil som udgangspunkt være i dagtiden, men der kan forekomme prøvetagninger uden for almindelig arbejdstid.

Du vil få indføring i arbejdet med hæmatologisk klinisk forskning og vil blive tilbudt deltagelse i relevante møder, kurser og konferencer. Du vil ligeledes få en grundig indføring i de laboratoriemæssige procedurer.

Vi søger en kollega, der er fleksibel, samarbejdsvillig og lærenem. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er ansvars- og kvalitetsbevidst, at du har flair for prioritering af arbejdsopgaver i en travl hverdag og kan bevare ro og overblik, også når det går stærkt.

Der er i høj grad tale om en stilling, der kræver selvledelse. Det vil være en fordel med flere års erfaring fra bioanalytikerfaget og gerne klinisk forskning. Erfaring med blodprøve- og EKG-tagning er et krav. Gode engelsk og IT-kundskaber er ligeledes et krav.

Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads i et yderst velfungerende tværfagligt forskningsteam, som du vil få gode muligheder for at sætte dit eget præg på og dermed udvikle arbejdsopgaver i KFE.

Vi har et rigtig godt arbejdsmiljø og gør meget ud af det sociale på arbejdspladsen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du ønsker flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektbioanalytiker, Cand.Scient.San Julia Jesuthasan på 2388 6962 eller ledende projektsygeplejerske Tia Vetterli på 3059 5320.

Ansøgningsfrist torsdag den 23. september 2021. Ansættelsessamtaler foregår tirsdag den 28. september 2021 i dagtiden.

Ansøgningen bedes vedlagt CV, samtlige eksamensbeviser, udtalelser og andre relevante bilag.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.