Jobbet "Tilbud for Særforanstaltninger – Sødisbakke søger Social og sundhedsassistenter" er udløbet

Region Nordjylland

Særforanstaltninger - Sødisbakke

Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

Dit næste skridt
Tilbud for Særforanstaltninger – Sødisbakke søger Social og sundhedsassistenter 
 
Nu har du chancen…. 

Vil du gerne have al din teoretiske viden omsat til kvalificeret praksis? Og vil du samtidig bringe dig selv i spil med alle dine fagligt-personlige evner og talenter? Og vil du desuden udvikle et fagligt udtryk, der forener teori og praksis? 

Så er muligheden her. 

I den fagligt-teoretiske del i arbejdet, er fokusset omkring specialpædagogik, neuropædagogik, relationspædagogik, Low Arousal-tilgang og Gentle Teaching. Alle disse elementer skal man have et solidt teoretisk fundament i forhold til: der tilbydes på arbejdspladsen løbende efter- og videreuddannelse i ovenstående og beslægtede emner og temaer. 
Ud over den rent teoretiske-faglige del indebærer dette arbejde en personlig del i tilgangen til og udførelsen af dette specielle pædagogiske arbejdsfelt. 
Det kræver en afklaring ift. sig selv og eget udtryk/fremtoning. Det kan lyde løst og udefinerbart, men det er det bestemt ikke. De borgere, der arbejdes med og sammen med, er overmåde sensitive ift. Impulser af forskellig art - også impulser fra personale hos dem. 
Så det er helt afgørende, at personale er i ro og fremstår i balance med sig selv; at du udstråler sikkerhed og ro i din verbale og non-verbale kommunikation, og at der er ro og sikkerhed i dine handlinger. Dette skal optimalt set ske sammenkædet med den omtalte teoretisk-faglige sikkerhed – dvs. koblingen mellem teori og praksis. 

Og ja: det er store krav at stille mht. faglighed og personlighed. 

Det er så samtidig en enestående mulighed for dig til at grundlægge og videreudvikle elementer i begge felter samt at videreudvikle det vigtige møde mellem de to dele i et samlet udtryk hos den enkelte medarbejder. 

Her følger en mere detaljeret funktionsbeskrivelse for en medarbejder ansat i én af de tre afdelinger, som Tilbud for Særforanstaltninger udgør: 
  • Løbende dagligt arbejde omkring og sammen med borger, hvor støtte, vejledning, guidning og motivation er en stor del af hverdagen 
  • Udarbejdelse af skriftligt materiale vedr. Borger: mål, delmål, samværsbeskrivelse, handleplan, APV-beskrivelser, daglige notater i Sensum Bosted, dokumentation 
  • Samarbejde med myndighed, pårørende, værge tilsynsførende, psykolog, læge, psykiater, terapeuter, nærmeste ledelse: Afdelingsleder, tilbudsleder 
  • Samarbejde og faglig udvikling sammen med kollegaer 
  • Specialopgaver efter aftale med afdelingsleder, tilbudsleder; herunder fagligt udviklingsarbejde, undervisning 
  • Medansvarlig for ventilering, kollegialt baseret opbakning i en anerkendende og respektfuld tone 
  • Afklaring ift. Teoretisk fundament og afklaring ift. Sig selv og eget udtryk/fremtoning og løbende arbejde med at forene de to dele i et udtryk 
  • Bidrage i det almindelige daglige praktiske arbejde på afdelingen: varer/vasketøj, oprydning, rengøring 
  • Viden om organisatoriske forhold, afklaring vedr. kerneopgaven 
  • Deltagelse i supervision og generel beredvillighed til faglig og personlig udvikling 
  
Om Tilbud for særforanstaltninger: 
Tilbuddet er et selvstændigt botilbud bestående af tre afdelinger og er et kombineret bo- og aktivitetstilbud 
I Tilbuddet er der tilknyttet ca. 100 medarbejdere, med speciale i særforanstaltninger, som en del af Sødisbakke, Området for Voksne med Udviklingshæmning, Specialsektoren i Region Nordjylland. 
Samlet på alle tre afdelinger i Tilbuddet, bor der i alt 15 beboere – alle særforanstaltninger. Beboerne har nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. 
På alle afdelinger er der en høj normering, grundet beboernes funktionsniveau og støttebehov. Flere af beboerne har psykiatriske diagnoser inden for autismespektret eller en anden psykiatrisk tillægsdiagnose. I de tilfælde hvor beboergruppen oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk via ritualiserende, udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd - både fysisk og verbalt. Flere beboere har behandlingsdom eller dom til anbringelse på institution. Alle beboere i Tilbuddet har behov for en særlig tilrettelagt indsats. 
Vi arbejder ud fra tilgangene og værdierne i Gentle Teaching, som er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige tilgange og relationer og derudover neuropædagogik samt low arousal. Som medarbejder i Tilbuddet vil din funktion være at sikre genkendelighed, forudsigelighed, meningsfuldhed og tryghed for beboerne, så der skabes mulighed for udvikling og trivsel. 
Du vil ved ansættelsen primært blive tilknyttet én afdeling, men der kan være tværgående funktioner i det samlede tilbud.

Vi kan tilbyde dig: 
· En arbejdsplads med høj faglighed, stærke værdier og høje ambitioner. 
· En afdeling med mangeartede og vekslende pædagogiske opgaver med mulighed for personlig og faglig udvikling 
· Engagerede kollegaer med hvem der kontinuerligt er faglige møder, som personalemøder, teammøder, temadage og supervision 
· Mulighed for interne og eksterne kurser og uddannelser 
· En personalegruppe der tværfagligt består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter samt omsorgsmedhjælpere. 

Ved ansøgning refererer du til Konstitueret Tilbudsleder Mette Aagaard. 

Vi søger 2 fuldtidsstillinger (37 timer). 

Arbejdstiden er skiftevis dag, aften og weekend.

Løn i henhold til gældende overenskomst. 
 
Vi afholder samtale løbende, for at finde det bedste match ind i opgaverne.
 
Ansættelse er snarest muligt eller efter aftale. Yderligere oplysninger kan indhentes ved: 
Afdelingsleder Esther Bloch tlf. 29 35 53 89 
Afdelingsleder Lars Daastrup tlf. 21 32 97 98, 
Konstitueret Tilbudsleder Mette Aagaard tlf. 92 43 81 96 

Mere information kan findes på vores hjemmeside for Sødisbakke, Tårnly, Tårnbo og Løvhøj, samt Gentle Teaching. 

Om Sødisbakke
Sødisbakke er et af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sødisbakke har ca. 130 beboere og ca. 650 medarbejdere fordelt på 4 pædagogiske tilbud, med i alt 10 pædagogiske afdelinger, 1 samværs- og aktivitets tilbud samt flere serviceafdelinger. Sødisbakke har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med kommunerne. Vi er dertil også Danmarks største leverandør af viden samt pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) inden for vores felt. 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.