Jobbet "Social- og sundhedshjælper til Medicinsk afsnit 1, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk Afdeling

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Se lige her – vi har brug for dig som har lyst til at prøve kræfter med arbejdet som social- og sundhedshjælper i et medicinsk sengeafsnit. Hvis dit hjerte banker for den nære kontakt til patienterne og tætte samarbejde med kollegaer – så er stillingen helt sikkert noget for dig. Det vil også være en fordel, at du har lyst til at lære og udvikle din faglige kunnen. Det er der nemlig god mulighed for her.

Medicinsk Afsnit 1 søger en social- og sundhedshjælper til et vikariat (mulighed for senere fast ansættelse) pr. 1. november 2021 eller start efter aftale.

Hvis ovenstående har fanget din interesse og du gerne vil vide mere, så ring endelig til os på 7844 7710 – kig gerne forbi afsnittet.

Om stillingen
Medicinsk Afsnit 1 har voksne patienter i alle aldre inden for nyresygdomme, sukkersyge, mave/tarmsygdomme og betændelsessygdomme. Nogle patienter har brug for ganske korte indlæggelser og andre i længere tid. Det er også forskelligt, hvor meget praktisk hjælp patienterne har brug for.

Du vil få en grundig oplæring i de opgaver, som du skal varetage. Vi tilbyder en introduktion, som er tilpasset dig. Fra starten vil du blive tilknyttet en kollega, som kender afsnittet.

I det daglige arbejde omkring patienterne vil du indgå i et tæt samarbejde med andre faggrupper.

Vi har fokus på det tætte samarbejde med patient og pårørende. Planlægning af udskrivelse starter ved indlæggelsen, så hele holdet omkring patienten, bidrager til planlægningen af den gode udskrivelse. Du kan du bidrage med din viden fra det kommunale område og det kendskab du får til patienten i plejesituationen.

Hvad forventer vi af dig?
  • Du har lyst til at passe den medicinske patient.
  • Du indgår i det tværfaglige samarbejde i løsningen af både de patientnære opgaver og afsnittets øvrige opgaver
  • Du har kendskab til at dokumentere elektronisk og lyst til at lære at bruge hospitalets system.
  • Du yder pleje og omsorg til den enkelte patient ud fra patientens behov.
  • Du har lyst til at være en del af fællesskabet i personalegruppen.
  • Du skal være interesseret i at lære nye opgaver og samtidig også have modet til at sige fra, hvis der er opgaver du ikke er sikker i.

Stillingen er på 37 timer om ugen. Vagtplanen laves for 6 uger ad gangen og du har indflydelse på hvordan dine vagter skal fordeles. I løbet af 6 uger skal du arbejde i 2 weekender, og en tredjedel af weekendarbejdet vil være i 12 timers vagter. Ca. en tredjedel af arbejdstiden er i aftenvagt. Vi prioriterer, at alle skal kunne varetage alle vagttyper. 
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejersker Mette Kirkegaard og Rikke Thuesen tlf: 7844 7710

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende uddannelsesbevis og oplysninger om hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 24.10.2021

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 26.10.2021Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.