Jobbet "Holmstrupgård – afdeling Pilen søger erfaren pædagog – ergoterapeut – sygeplejerske til fast stilling og barselsvikariat" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Pilen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt

Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller har en anden sundhedsfaglig uddannelse? Er du interesseret i socialpsykiatri? Afdeling Pilen søger medarbejdere til en fast 37-timers stilling og et barselsvikariat snarest muligt - og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!


Afdeling Pilen modtager normaltbegavede unge med svære psykiatriske lidelser og henvender sig primært til unge med psykotiske symptomer med diagnoser inden for det skizofrene spektrum, men modtager også unge med anden kompleks psykopatologi herunder særligt emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type.

Pilens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeuter. Det er kendetegnende for medarbejdergruppen, at engagement, ambitioner, faglig dygtighed og godt kollegaskab er fremtrædende og vægtes højt. Pilen står over for et spændende kompetenceudviklingsforløb for medarbejdergruppen, som strækker sig over et halvt år, med start i slutningen af september. Faste medarbejdere deltager på skift i en intern 1-årig miljøterapeutisk uddannelse.

Jobbeskrivelse
Det kræver en stor faglig forståelse at arbejde med målgruppen, samt at du har drivkraften til at motivere og være udholdende, når de unge ikke selv kan.
Hverdagen består i at understøtte de unge i at opretholde en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Du vil blive fast kontaktperson for en eller to unge i et tæt teamsamarbejde. Du vil være en del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Der arbejdes relationelt omkring de unge.
Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med relevante eksterne aktører. Du deltager derudover i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøder, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer, supervision, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Det vil desuden forventes, at du deltager i forskellige udvalg på tværs af organisationen.
Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver tredje weekend.

Vi tilbyder
 • En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig
 • At du kan blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autenticitet
 • At blive en del af en større organisation i en spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltag
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af undervisning, efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference med eksterne faglige konsulenter og personalemøde, med fokus på at kvalificere praksis
 • En ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening
Vi ansætter dig, som
 • Er fagligt velfunderet og har en relevant uddannelse samt eventuelt erfaring med målgruppen
 • Ved, at psykisk robusthed skabes gennem et godt arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højt
 • Er afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som fx svær selvskade
 • Er loyal over for den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Anser dokumentation og kvalitet som en vigtig del af det miljøterapeutiske arbejde
 • Både ønsker at indgå i et kollegialt samarbejde, men også kan træffe selvstændige beslutninger
 • Har kørekort til personbil
Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Foruden dag- og døgntilbudsbehandling rummer Holmstrupgård intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante tilbud.
Vi tilbyder en helhedsorienteret socialpædagogisk og miljøterapeutisk behandling uf fra en  psykodynamisk forståelsesramme. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingerne på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm,dk Vi forventer, at du er bekendt med den og har gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis. 
Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af høj faglighed, og at det er i samspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted.

Løn og ansættelse vilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er fredag d. 31.12.21 kl. 23.59
Samtaler afholdes løbende som ansøgninger modtages.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.