Jobbet "Holmstrupgård - Socialpsykiatrisk organisation i stadig udvikling søger engagerede medarbejdere - pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, SSA" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Kvisten

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du uddannet pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, eller psykomotorisk terapeut? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård, afdeling Kvisten, søger en medarbejder til et barselsvikariat på 30 timer/ugen pr.1. december eller snarest muligt  – måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!

Målgruppen på Kvisten er særligt, men ikke udelukkende, unge med diagnoser inden for autismespektret i 14-23-årsalderen. De unges udfordringer kommer til udtryk på mange måder. Der kan bo op til 8 unge på afdelingen. Kvistens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og psykomotoriske terapeuter. Engagement, ambitioner, faglig dygtighed og godt kollegaskab er fremtrædende og vægtes højt i medarbejdergruppen.

Vi tilbyder
 • arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • at blive en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • løbende fokus på din faglige udvikling i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis – bl.a. i form af en intern miljøterapiuddannelse
 • ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde med fokus på at kvalificere praksis
 • en veletableret organisation, hvor robusthed er et fælles anliggende
 • en ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • en aktiv personaleforening
Vi ansætter dig, der
 • har en relevant uddannelse (pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, SSA eller psykomotorisk terapeut) samt erfaring med målgruppen
 • udviser indsigt i målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise, at du kan omsætte det til praksis
 • har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • er fortrolig med brugen af IT og har kørekort til personbil
Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er der det praktiske arbejde i afdelingen, som ligeledes er en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil blive fast kontaktperson for 1-2 unge, men er del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver 3. weekend.

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling. Afdeling Kvisten er en ud af 7 døgnafdelinger og er beliggende ved Holmstrupgårds hovedmatrikel i Brabrand.

Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Kvisten på vores hjemmeside holmstrupgaard.rm.dk. Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bodil Sidelmann Christensen på tlf. 7847 8723 eller bodchi@rm.dk

Ansøgningsfrist: torsdag den 4. november 2021
Samtaler forventes afholdt i uge 45.
Tiltrædelse den 1. december eller snarest muligt.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.