Jobbet "Social- og sundhedsassistent søges til S1, højintensivt afsnit med akutfunktion" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Dit næste skridt

Vores patienter søger social- og sundhedsassistenter, der vil gøre en forskel i deres behandling under indlæggelsen.

Har du lyst til personlig og faglig udvikling og lægge grundstenene til en spændende karriere og et væld af muligheder i en spændende psykiatri under hastig udvikling, så er S1 det helt rigtige for dig.

  • Vil  du arbejde i et dynamisk miljø med dygtige, skæve, stolte og unikke kolleger hvor patienterne er i fokus og ikke to dage er ens?
  • Brænder du for at være en del af et intensivt behandlingsteam, der hver dag er afgørende i udsatte menneskers liv?
  • Trives du med akutte situationer og komplekse patientforløb?
  • Vil du arbejde i et afsnit, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af forskellige psykiatriske diagnoser og problemstillinger, hvor der er behov for intensiv behandling?
  • Er du engageret og har du lyst til at udfordre og udvikle faglige og personlige kompetencer i almen/intensiv voksenpsykiatri, hvor psykoser og dobbeltdiagnosebehandling går hånd i hånd med Safewards og nedbringelse af tvang?

S1 er et innovativt afsnit, som profilerer af at være på forkant og deltage i spændende udviklingsprojekter, som skaber et godt læringsmiljø og afføder spændende muligheder for personlig og faglig udvikling.

Afsnittet er et sengeafsnit med 22 senge, fordelt med 12 senge i afsnit 29, som er et frontstageafsnit og 10 senge i afsnit 32, hvor akutte patienter kan finde ro i en højintensiv skærm i et afstressende miljø, så tvang undgås.

Plejerpersonalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, som arbejder i kontaktpersonsordning og derfor er tilknyttet enten arbejdsgruppen i afsnit 29 eller 32.

Vi er et tværfagligt team, som foruden plejepersonale og sekretær består af læger, peer, miljø- og aktivitetsmedarbejdere, socialrådgiver, psykolog, fysioterapeuter og terrænsikkerhedsvagt.

Afsnittet er kendt for en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglig kvalificeret opgaveløsning, som gør udvikling muligt.

Vi har ønske om og vilje til at udvikle og forbedre, hvilket kun opnås gennem inddragelse og sparring mellem faggrupper og øvrige enheder.

Afsnittets trivsels- og ledelsesevalueringer scorer højt på samarbejde og fleksibilitet.

Vi nedbringer vold og tvang sammen med patienterne ved at skabe et helbredende og udviklende miljø, hvor der er rart at være.

Vi arbejder ud fra en mentaliserings- og recoveryorienteret forståelse og har implementeret de 10 Safewards interventioner som sammen med  en udpræget relations- og deeskalerende tilgang reducerer anvendelse af tvang og arbejdsskader ganske betydeligt og skaber et trygt og sikkert miljø. En vigtig del af arbejdet i S1 indebærer at arbejde forebyggende og reagere tidligt på eventuelle tegn på forværring hos patienterne for at undgå eskalerede situationer.

Medarbejdere og patienter har været med til at udvikle afsnittets værdigrundlag, som er bærende for en respektfuld omgangstone og et udviklende og profiterende kollegaskab med stor omsorg for hinanden.

Hvis du tænker, at du mangler psykiatrisk erfaring, så skal du ikke holde dig tilbage. Du vil få mulighed for oplæring og du kommer  igennem et detaljeret introduktions program og tilknyttes mentor, som tager ansvar for din læring og socialisering i afsnittet.

”Jeg ønsker at opbygge og bevare et miljø, der er tvangsforebyggende og det kan jeg kun, hvis jeg har dedikerede stolte medarbejdere, som er uddannet til det, føler sig trygge, har indflydelse på miljøet, er enige om og deler min vision.

Når miljøet ikke indeholder tvang er arbejdsbetingelserne simpelthen bedre!

Jeg får skyld for at være en synlig leder, der varetager både patienternes og medarbejdernes tarv” 

Connie Pedersen, afdelingssygeplejerske

Du vil blive kontaktet og indkaldt til samtale umiddelbart efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.