Jobbet "Ergoterapeut til Geriatrisk Afdeling G i Odense" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 112, 8. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

En stilling som ergoterapeut på 37 timer/uge ved Geriatrisk Afdeling G i Odense, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra d. 01.03.22 eller efter aftale.
På OUH arbejder vi med en rehabiliterende tilgang til vores patienter. Det betyder, at du vil indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer samt afdelingens diætist. Ergoterapeuterne ansat i afdeling G varetager opgaver i Geriatrisk Afdeling G, Fælles Akut Modtagelse FAM, Onkologisk Afdeling R, Hæmatologisk Afdeling X og Plastikkirurgisk Afdeling Z.
Arbejdet foregår i dagtiden og omfatter også lørdags- og helligdagsvagter. Der er vagt ca. hver 5. lørdag med funktion i FAM og afdeling G. 

Dine arbejdsopgaver
Du vil indgå i en gruppe på 5 ergoterapeuter, som i fællesskab dækker ovennævnte afdelinger / specialer.
Dine arbejdsopgaver vil typisk være ergoterapeutisk udredning og behandling i form af:

 • Afdækning af tidligere funktionsniveau
 • ADL-vurdering og træning
 • Synkevurdering 
 • Kognitive vurderinger og træning
 • Vurdering af behovet for behandlingsredskaber/hjælpemidler under og efter udskrivelse
 • Vurdering af genoptræningsbehov og -potentiale, herunder udarbejdelse af genoptræningsplan
 • Der vil være arbejdsopgaver i specialernes sengeafsnit, og inden for kræftområdet er der også tale om ambulante konsultationer.

Som ergoterapeut deltager du aktivt i tværfaglige konferencer på sengeafdelingen samt tager aktivt del i den faglige udvikling inden for specialerne.
Alt efter dine forudsætninger vil der finde oplæring sted.

Vi søger en ergoterapeut der

 • Har en særlig interesse for den ældre akut syge medicinske patient, for kræftpatienter og for de plastikkirurgiske patientforløb.  
 • Har erfaring fra arbejde inden for et eller flere af de specialer, som afdelingen dækker
 • Er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient
 • Kan bevare overblikket og roen samt være nærværende i kontakten med patienten i et dynamisk miljø
 • Trives med en varieret hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt og samtidigt være opmærksom på gruppens samlede opgavevaretagelse.
 • Er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver
 • Udviser engagement og stabilitet
 • Har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere

Om os
I Geriatrisk Afdeling vil du blive en del af en gruppe på 5 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement og lyst til at gøre en forskel i hvert enkelt patientforløb.
Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først, og det betyder, at vi overholder vores aftaler og inddrager patienten i relevante beslutninger.  
Du får mulighed for et selvstændigt arbejde med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring patientforløbene. Du vil blive en del af et team, hvor dygtige og engagerede kolleger har fokus på hver sit faglige bidrag til det samlede forløb, og hvor faglig udvikling og forbedringer samlet set er til gavn for patienterne. 

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark. 
 
Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Oversygeplejerske: Jette Wensien, mobil 2924 9394, jette.wensien@rsyd.dk
Ledende overlæge: Lars Matzen, mobil 2184 9297, lars.matzen@rsyd.dk
Ergoterapeut og TR Sille Ingerslev Andersen, mobil 2165 6332, sille.ingerslev.andersen@rsyd.dk 
Ergoterapeut Henriette Weye Jørgensen, mobil 5180 0380, Henriette.Weye.Jorgensen@rsyd.dk 


Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er torsdag den 20.01.22.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.