Jobbet "Ergoterapeut med hjertet på rette sted søges til Hjertemedicinsk Sengeafsnit, Regionshospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Vi søger pr. 1. marts 2022 eller efter aftale en ergoterapeut i nyoprettet stilling til vores spændende speciale med enestående kolleger.

Hvem er vi
 • Vi er et akut hjertemedicinsk sengeafsnit med et stort flow af både ambulante, planlagte og akutte voksne hjertepatienter
 • Vi er en stor personalegruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer samt køkkenassistent. Derudover har mange læger, fysio- og ergoterapeuter, serviceassistenter og elever/studerende også deres daglige gang hos os, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt
 • Vi er alle dedikerede medarbejdere med et stort engagement, som ud over vores faglighed vægter et godt arbejdsmiljø med plads til alle, og hvor vi lytter til og har omsorg for både patienter, pårørende og hinanden

Vi søger en kollega, som
 • Vil gå helhjertet ind i opgaven for at kunne give både patienter og pårørende oplevelsen af, at de har lagt hjertet i de rette hænder
 • Formår at arbejde med egne monofaglige kompetencer i mellemrummet mellem de tværfaglige professioner med patienten i centrum
 • Har lyst til at arbejde i et tæt tværfagligt samarbejde i grænselandet mellem ergoterapi og andre faggrupper, så vi i samarbejde og med samlede kompetencer sikrer gode patientforløb
 • Besidder kreativitet og mod til at forme din funktion og dine arbejdsopgaver
 • Kan vise gode samarbejdsevner samt stor rummelighed og lyst til nært samarbejde med andre faggrupper
 • Trives i en omskiftelig og travl hverdag
 • Er nysgerrig og opsøgende
 • Er nyuddannet, har masser af erfaring eller alt derimellem – erfaring er ikke altafgørende for os, da vi vægter den rette personlighed højere
 • Har evne til at lære fra dig, således at du er med til at øge kvaliteten på de områder, der er inden for dit fagområde

Hvorfor søge hos os
 • Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, som tilpasses dine kompetencer og ønsker. Desuden har vi en mentorordning, der ligeledes støtter op om introduktion og trivsel
 • Vi prioriterer, at alle – uanset faggruppe - har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig
 • Du får dedikerede kollegaer med et stort engagement og et højt fagligt niveau i en hverdag, hvor der altid er plads til spørgsmål og undren samt erfarne kolleger at sparre med
 • Vi har et godt arbejdsmiljø med plads til alle, hvor vi lytter til og har omsorg for både patienter, pårørende og hinanden
 • Vi prioriterer, at de bløde værdier og god kommunikation skinner igennem i vores arbejde
 • Vi vægter stor indflydelse på arbejdsplanen, da vi prioriterer at give plads til både familie- og privatliv
 • Vi er et dedikeret personale, som er klar til at modtage dig som ligeværdig kollega og har stor fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø

Om jobbet
 • Du har hele din arbejdsdag på Hjertemedicinsk Sengeafsnit. Dine nærmeste samarbejdspartnere er således sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt de fysio- og ergoterapeuter, der i forvejen er tilknyttet afdelingen
 • Du er ansat i Fysio- og Ergoterapien, hvor du bliver forankret i den gruppe af kolleger, der arbejder i opgavedelingsstillinger. Du har således et fagfællesskab i Fysio- og Ergoterapien og et netværk, som kan tilbyde sparring, vejledning og erfaringsudveksling
 • Arbejdsopgaverne består af en særlig koordinerende funktion i afdelingen som nøgleperson for udskrivelser foruden ergoterapeutiske kerneopgaver som P-ADL samt måltider, dysfagi, kognition, lejring og forflytning, mobilisering, funktionsevnevurderinger, komplekse udskrivelser, hjælpemidler, vejledning i energibesparende arbejdsmetoder mv.
 • Tæt samarbejde med kommuner i forbindelse med behov for hjemmepleje ved udskrivelser, hjælpemidler eller almen genoptræning
 • Desuden er der opgaver, der relaterer sig til den samlede opgaveløsning på et sengeafsnit, som ikke er fagspecifikke, men som i høj grad bidrager meningsfuldt til gode effektive patientforløb
 • Opgaver i grænselandet mellem faggrupper efter oplæring
 • Uddannelse som forflytningsvejleder
 • Deltagelse i intern undervisning og netværks- og gruppemøder som finder sted både på Hjertemedicinsk Sengeafsnit samt i Fysio- og Ergoterapien
 • Du vil med ansættelse i Fysio- og Ergoterapien og en hverdag på Hjertemedicinsk Sengeafsnit opleve delt ledelse mellem afdelingssygeplejerske Kirsten Løth Lysdahl og afdelingsterapeut Liselotte Enggaard Hansen
 • Timeantallet for stillingen ligger på 37 timer ugentligt.
 • Der kan efter oplæring og introduktion forventes 6-8 aftenvagter på fire uger samt weekendvagt hver 4. weekend
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Ergoterapeutforeningen og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn

Ansøgning
 • For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet ergoterapeut og ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest
 • Ansøgningsfrist er søndag den 23.01.22 kl. 23.59 og du ansøger elektronisk via dette stillingsopslag, hvor autorisation samt eksamensbevis bedes vedhæftet som bilag. Samtaler vil blive afholdt fredag den 28.01.22
 • Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til afdelingssygeplejerske Kirsten Løth Lysdahl på tlf. 78 42 67 80 eller afdelingsterapeut Liselotte Enggaard Hansen på tlf. 78 42 78 00
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.