Jobbet "Bioanalytiker med funktion som faglig koordinator til Nordsjællands Hospital – Frederikssund (genopslag)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, bygn. 25, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt

Har du en solid og bred faglighed med fokus på kvalitet og procedurer? Brænder du for det gode patientforløb? Og vil du være med på vores hold, når vi skaber det nye laboratorium på Nyt Hospital Nordsjælland? Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2022.

Om klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger. Vi varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord, og vi har adresser både i Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

Desuden huser vi CEK (Central Enhed for Kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet) og analyserer prøver fra de praktiserende læger i hele Nordsjælland.

Samlet har vi 1 mio. patientkontakter, udfører 12,8 mio. analyser om året og beskæftiger lige nu ca. 275 medarbejdere – heraf 23 i Frederikssund.

Vores kerneopgave er at levere hurtige analysesvar i rette kvalitet, på rette tid og rette patient. Vores fokus er derfor centreret om optimering af den daglige driftsopgave, så vi hele tiden medvirker til smidigere og hurtigere patientforløb.

Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi

Om jobbet som faglig koordinator

Som faglig koordinator i Frederikssund får du i fællesskab med den anden faglige koordinator i Frederikssund det faglige ansvar for samtlige instrumenter og analyser på laboratoriet i Frederikssund. Du vil få medansvar for at sikre et højt fagligt niveau i afdelingen.

De to faglige koordinatorer i Frederikssund har sammen med afdelingsbioanalytikeren ansvar for drift og udvikling af afsnittet, og I samarbejder om fordeling af resurser, kompetenceudvikling, indkøb og lignende.

Du skal desuden i samarbejde med de faglige teams i afdelingen sikre kvaliteten af udstyret, deltage i afprøvninger og have ansvar for implementering af udstyret, undervisning, oplæring og kvalitetssikring. Dette foregår i samarbejde med specialister og ressourcepersoner, der er tilknyttet udstyrene i Frederikssund.

Jobbet indebærer perioder med fleksibilitet i arbejdstiden.

Om dig

Du er uddannet bioanalytiker med autorisation og erfaring inden for klinisk biokemi. Desuden har vi et ønske om, at vores faglige koordinatorer har en faglig diplomuddannelse eller er villig til at tage den.

  • Du er ambitiøs, tænker innovativt og vil gerne være med til at præge din egen og afdelingens fremtid.
  • Du har flair for at netværke og bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø.
  • Du kan arbejde struktureret og holde hovedet koldt, også når du sidder med komplekse opgaver.
  • Du er god til at sætte dig ind i og forstå andre faggruppers behov.
  • Du har gennemslagskraft og tager ansvar.  

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Christina Bojesen, christina.bojesen.01@regionh.dk / 48 29 54 05, eller faglig koordinator Steen Nymann Stofberg, steen.nymann.stofberg@regionh.dk / 48 29 54 02.

Ansøgningsfrist torsdag d. 3. februar 2022. Vi afholder samtaler i uge 6.

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden.