Jobbet "Spændende stilling som aktivitets- og miljømedarbejder til affektiv sengeafsnit E1 og E1-6." er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Vest Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt


Har du lyst til et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, der snart flytter i nye rammer i Gødstrup, hvor du har mulighed for at være med til at præge vores nye kultur?

Vi søger en aktivitets- og miljømedarbejder med tiltrædelse den 1. marts 2022 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling og med udgangspunkt på 37 timer ugentligt med arbejde i dag- og aftenvagter samt hver 3. weekend i 12-timers vagter på sengeafsnittet E1 og E1-6.

Regionspsykiatrien Vest varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Sengeafsnittene er placeret på matriklen i Herning i tilknytning til Regionshospitalet Herning og flytter i marts 2022 til Gødstrup.

E1 og E1-6 er et specialiseret døgnafsnit, som varetager udredning og behandling af affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Vi varetager behandling med ECT og TMS. Desuden har vi 2 specialiserede pladser til behandling af spiseforstyrrelser. Afsnittene har tilsammen 19 senge, fordelt på 2 afsnit.

Vi garanterer dig spændende udfordringer og en attraktiv arbejdsplads. Samtidig har du stor mulighed for at præge ikke bare kulturen og de gode samarbejdsrelationer, men i høj grad også balancen mellem privat- og arbejdsliv.

Vi forventer at du:
- Er uddannet socialpædagog, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut eller har anden sundhedsfaglig uddannelse
- Trives i en omskiftelig hverdag samt er i stand til selvstændig at planlægge din arbejdsdag
- Kan formulere dig skriftlig og mundtligt
- Kender og kan anvende principperne for miljøterapi, samt ser en værdi i at arbejde patientinddragende
- Kan samarbejde med andre faggrupper samt patienter og pårørende

Vi tilbyder:
- Introduktion samt mentor
- Spændene udfordringer på en dynamisk arbejdsplads som vægter faglig kvalitet og kompetenceudvikling højt
- Gode kollegaer med lyst til samarbejde og udvikling

Yderligere information:
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejersker Jonna Halkjær på tlf. 3052 1268 eller Pernille Kirketerp på tlf. 2180 2055. 

Du kan også se vores lille video fra afdelingen med Julie og Jimmy her.
Du kan også læse mere i funktionsbeskrivelserne for miljø- og aktivitetsmedarbejdere her.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 23. januar 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 4.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt kopi af autorisationsbevis, referencer m.m. (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Regionspsykiatrien Vest
Regionpsykiatrien Vest er en stor afdeling i den psykiatriske udredning og behandling og har ansvaret for behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland.

Herning området byder på et rigt kulturliv med spændende musik- og teateroplevelser og museer, ligesom mulighederne indenfor idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludbygget, med bl.a Århus motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time.

Vi forbeholder os retten til at videresende din ansøgning til øvrige afsnit under Regionspsykiatrien Vest, såfremt vi kan se, at dine kompetencer kan bruges andetsteds. Du kan læse mere om os på www.psykiatrien.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.