Jobbet "Vi søger en sygeplejerske, pædagog eller ergoterapeut til en stilling som miljømedarbejder med delfunktion som tvangsforebyggende koordinator." er udløbet

Region Midtjylland

BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 2 for Unge - AUH

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Tvangsforebyggende koordinator til Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S2/S4 Skejby-Herning

Vi søger en sygeplejerske, pædagog eller ergoterapeut til en stilling som miljømedarbejder med delfunktion som tvangsforebyggende koordinator.

Stillingen er på 37 timer, hvoraf funktionen forventes varetaget gennemsnitligt 20 t/uge med fremmøde på begge matrikler.
Ud over dagsarbejde må påregnes vagter og weekendarbejde.

Stillingen ønskes besat fra den 01.03.22 eller snarest herefter.

Er du motiveret for at arbejde med forebyggelse af tvang, herunder arbejdsopgaver som:
 
 • Afholdelse af review i relation til specifikke tvangssituationer på begge matrikler.
 • Udarbejdelse af analyser i relation til tvang, herunder indsamling af data med henblik på at afdække mønstre og tendenser, der giver anledning til nye initiativer i klinisk praksis.
 • Samarbejde med medarbejdere i afsnittet, i BUA og tværsektorielt omkring forebyggelse af tvang.
 • Tæt samarbejde med afsnitsledelsen.
Kort om Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit S2/S4

Afsnittet består af et afsnit i Skejby og et sengeafsnit i Herning og pladserne er fordelt således:
 • Sengeafsnit i Skejby med 11 senge, heraf 5 åbne pladser og 6 skærmede pladser
 • Sengeafsnit i Herning (pr. den 20.03.22 Gødstrup) med 6 pladser, som både kan være åbne og skærmede
Afsnittet er et alment ungdomspsykiatrisk afsnit, der tager sig af den sygehusbaserede indsats for unge mellem 14 og 18 (op til 21) år, med psykiatriske og retspsykiatriske problemstillinger. Afsnittet S2/S4 har en akut modtagerfunktion og udfører observations- og behandlingsopgaver.
Vi arbejder tværfagligt ud fra en mentaliseringsbaseret miljøterapi og med kontaktpersonsordning. Vi arbejder med patientinvolvering og samarbejder tæt med forældre, nærmiljø og bosteder. Aktuelt arbejder vi struktureret med ”God behandling nedbringer tvang” og er den 01.10.2018 overgået til at være Et Bæltefrit Afsnit. Endvidere arbejder vi med implementering af sanseintegration, Safewards og NADA.
Arbejdet med forebyggelse af tvang er en central del af vores behandling og kræver et vedvarende fokus samt opmærksomhed med henblik på kontinuerlig forbedringsarbejde.

Afdelingen har en fælles ledelse bestående af henholdsvis Afdelingssygeplejerske Rikke Nielsen, Afdelingssygeplejerske Karina Hingebjerg samt Afsnitsledende overlæge Michelle O. Kring.
 
Forventninger til dig:
 • Er uddannet sygeplejerske, pædagog eller ergoterapeut.
 • Bred psykiatrisk erhvervserfaring gerne inden for Børne- og Ungdomspsykiatri.
 • Kan være fagligt reflekterende og rumme emotionel, selvskadende adfærd og potentielt konfliktfyldte situationer.
 • Indgående kendskab til psykiatrilovgivningen og erfaring med udmøntning af denne.
 • Arbejder selvstændigt og kan samarbejde tværfagligt.
 • Har evne til at arbejde med refleksion og selvrefleksion, herunder at indgå i supervision.
 • Erfaring med kvalitetsarbejde og forbedringsarbejde.
 • Evner at arbejde med dataanalyser.
 • Organisationsforståelse og flair for samarbejde.
 • Gennemslagskraft.
Vi kan til gengæld tilbyde:
 • Et innovativt sengeafsnit hvor ledere og medarbejdere er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for opgaveløsningen.
 • En afvekslende og tempofyldt hverdag, hvor udfordringer skal kunne løses med faglig sikkerhed og høj kompetence.
 • En afdeling, der værner om et godt, trygt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Glade og engagerede kolleger, faglige udfordringer og systematisk udvikling og forbedring.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Afdelingssygeplejerske Rikke Nielsen, Tlf.: 2162 1149, Afdelingssygeplejerske Karina Hingebjerg, Tlf.: 2425 5843 eller Afsnitsledende overlæge Michelle O. Kring på tlf. 21694592.
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.bua.rm.dk

Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: Den 20.02.2022
Ansættelsessamtaler: Den 22.02.22 (formiddag) i Skejby

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format. Skulle du have problemer med dette, så kontakt Yvonne Nielsen på tlf. 78 47 34 59.
 
Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.
Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 01.09.21 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.