Jobbet "Vær med til at gøre en forskel - Bioanalytiker med specialistfunktion til Hæmatologi, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Søger du en arbejdsplads med faglig udvikling og medansvar, så har Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet – Blegdamsvej, en ledig stilling som bioanalytiker med specialistfunktion i den hæmatologiske sektion. Stillingen som specialist er ledig fra d. 1.marts 2022 og er af 3 års varighed, hvorefter der er mulighed for forlængelse.

Arbejdsområder, opgaver og funktioner udføres i samarbejde med den anden specialist samt afdelingsbioanalytiker. Der vil være en grundig oplæring ved tiltrædelsen, så lang tids erfaring er ikke et must.

Hos os kommer du til at gøre en forskel. Vi holder et højt professionelt niveau og sætter en ære i, at arbejdsglæden ligger tilsvarende højt.

Vi er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere. Afdelingen beskæftiger i alt 250 medarbejdere, der arbejder selvstændigt og sætter pris på gensidig tillid og respekt.

Vi har et bredt og varieret analyseprogram med flere højt specialiserede funktioner. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, og hvor kompetenceudvikling for bioanalytikergruppen er central.

Vi arbejder med patienten i centrum
Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder alle vores samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø i afdelingen. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov.

Vi tilbyder

 • Stilling som specialist indenfor den hæmatologisk sektion, hvor du vil blive oplært i det nyeste analyseudstyr indenfor hæmatologi, samt ligeledes indenfor koagulation, præanalyse og blodprøvetagning
 • En grundig introduktion og oplæring, før du kan varetage jobbet selvstændigt.
 • Et spændende og udfordrende arbejde med de nyeste analyseprincipper og analyseinstrumenter.
 • Rotation mellem forskellige arbejdspladser- så arbejdet aldrig bliver kedeligt!
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø og godt kollegaskab.
 • Gode personaleforhold med bl.a. gratis kaffe/te, tæt på offentlige transportmidler, mulighed for personaleparkering.
 • Som specialist vil dine arbejdsopgaver være:
  • Deltage i optimering af arbejdsgange og procedurer.
  • Oplæring af personale.
  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af analyse- og betjeningsvejledninger, instrukser, metodelister, skemaer.
  • Deltage i problemudredning og forbedring af eksisterende analyser.
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale i samarbejde med bioanalytikerundervisere.
  • Vejledning og oplæring af studerende udføres i samarbejde med bioanalytikerundervisere og bioanalytikere .
  • Afholde tavlemøder.
  • Bidrage med fx cases til gruppemøder.
  • Indgå i kvalitetssikringsopgaver.
  • Kontrol af vareforbrug, indkøb af utensilier.
  • Medvirker til at fremme samarbejdet i afdelingen.
  • Validering af nyt apparatur eller analyser?

Vores ønsker til din profil

 • Er uddannet bioanalytiker.
 • Har lyst til at engagere dig i faget og arbejdspladsen.
 • Er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner samt et godt overblik.
 • Er god til at arbejde selvstændigt og i teams.
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og i besiddelse af et godt humør.
   

Ansættelsesvilkår
Stillingen er med 37 timers beskæftigelse pr. uge. Stillingen som specialist er ledig fra d. 1.marts 2022 og er af 3 års varighed, hvorefter der er mulighed for forlængelse. Deltagelse i den forskudte tjeneste i begrænset omfang.

Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet. Der er aftalt at årligt funktionstillæg på kr. 17.742 (31.03.2018 niveau)

Ansøgningsprocedure

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefbioanalytiker Lone Christiansen, tlf. 3545 2010 (lone.christiansen.03@regionh.dk) eller afdelingsbioanalytiker Sara Schmidt 3545 1261 (sara.louise.schmidt@regionh.dk).

Ansøgningsfristen er d. 22. januar 2022

Ansøgning vedlagt eksamenspapirer inkl. karakterblade (studentereksamen eller tilsvarende og eksamen/uddannelsesbevis for bioanalytikeruddannelsen), autorisation, CV samt eventuelle referencer sendes via linket i opslaget.