Jobbet "Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus søger social- og sundhedsassistent til sengeafsnit" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Medicinsk Afdeling - det naturlige valg, patienten først  

Til Medicinsk Sengeafsnit A120/A220 søger vi en social og sundhedsassistent til en fast stilling. Tiltrædelse 1. marts  2022, eller efter aftale. 

Vi søger social og sundhedsassistent, der er sundheds- og sygeplejefagligt velfunderede og som har lyst, mod og evne til at medvirke til, at vores indlagte patienter oplever et forløb, hvor faglig kvalitet, empati og kontinuitet er nøgleord.   

Som Social og sundhedsassistent hos os får du efter introduktion og oplæring ansvaret for egne patienter, idet vi arbejder med primær pleje for både social og sundhedsassistenter og for sygeplejersker.

Vi arbejder kontinuerligt på at informere og inddrage patient og pårørende i beslutninger vedrørende pleje og behandling. Du mestrer derfor en travl og uforudsigelig hverdag, hvor patienten og pårørende er i centrum for den pleje du yder. Gode kommunikative evner og den vanskelige samtale mestrer du også.

Medicinsk Sengeafsnit er en spændende afdeling, der danner rammen for behandling, pleje, kompetenceudvikling og uddannelse inden for det medicinske speciale. Vi arbejder i tværfaglige teams. Medicinsk Sengeafsnit er under konstant udvikling og forandring, hvorfor du som social- og sundhedsassistent hos os vil opleve en udfordrende og spændende arbejdsplads med god mulighed for udvikling og stor variation i dine arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt at du vægter tværfagligt samarbejde højt og har lyst til at være en del af en dynamisk medarbejderstab.

Vi rummer det lungemedicinske-, gastroenterologiske-, reumatologiske- og endokrinologiske speciale, samt et palliativt afsnit for patienter med åben indlæggelse. Vi har 38 senge og en ambulant funktion i form af et Daghospital og et Diagnostisk Center, hvor vi modtager patienter til udredning og behandling for forskellige maligne og medicinske problemstillinger. Vi har derfor patienter som er indlagt i afsnittet igennem en længere periode, men også patienter som er indlagt i kort tid. Det giver således mulighed for at arbejde både med korttids sygepleje og med længere forløb.

Vi tilbyder et stabilt job med et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at du har det godt. Derfor får du et individuelt introduktionsprogram, som er tilpasset din erfaring og kompetencer, hvor du vil få en til to introduktionsmakkere.

Du kan blive ansat på 37 timer. Du kan få et lavere antal timer, dog min. 32 timer, hvis du ønsker det. Vi arbejder med 12 timers vagter i weekenderne, hvorfor vi kun arbejder hver 3. weekend.  

Vil du vide mere om Medicinsk Sengeafsnit, så kontakt afdelingssygeplejerske Lone Oehlenschlaeger på 7940 6425.

Se  præsentationsvideo om medicinsk sengeafsnit.

Du kan også læse mere om vores spændende afdeling her, samt se funktionsbeskrivelsen her.

Send os en ansøgning senest den 24. januar 2022. Vi holder samtaler den 26. januar 2022.