Jobbet "Sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter i fast stilling til socialområdet, Himmelev Behandlingstilbud i Hvalsø" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sofie Madsens Vej 5, 4330 Hvalsø

Dit næste skridt
 

Vi søger Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der vil være med til at give børn og unge en tryg og udviklende hverdag, hvor der tages hånd om både den sundhedsfaglige og pædagogiske del.  

Børnene og de unge på Himmelev er mellem 5 og 18 år. De er meget forskellige, men har alle autisme. Nogle er mentalt retarderede og har brug for hjælp til f.eks. personlig hygiejne, mens andre primært skal støttes i sociale situationer. De har alle brug for omsorg, støtte og struktur fra tydelige voksne, der kan betrygge dem, hvis de bliver grebet af angst, eller frustration. De har ligeledes brug for erfarent personale, som gerne har kendskab til autisme og arbejdet med børn og unge, som har generelle funktionsnedsættelser.

Udover pædagogiske opgaver med børnene/de unge, vil du som sygeplejerske og social- og sundhedsassistent varetage

  • Behandlingsarbejdet ift. børn og unge med sundhedsfaglige problematikker, eller opgaver.

  • Implementere sundhedslovgivningen ud fra de retningsgivende dokumenter.

  • Medicinhåndtering

  • Sundhedsscreeninger

  • Hygiejne, sundhed og trivsel

  • Delegation af sundhedsfaglige opgaver.

  • Opgaver relateret til vejledning af studerende indenfor sundhedsuddannelserne

  • Vejledning og delegation til øvrige ansatte ift. sundhedsfaglige opgaver

  • Udarbejdelse af instrukser ifm. særlige lidelser og sygdomme hos børnene og de unge.

  • Opgaver forbundet med kontakt til og samarbejde med praktiserende læger og speciallæger, herunder psykiatrien

Du vil være tilknyttet den sundhedsfaglige gruppe på Himmelev og dermed have en særlig sundhedsfaglig opmærksomhed ift. Målgruppen.

I hverdagen kommer du til at samarbejde tæt med pædagoger, omsorgsmedhjælpere og med lærere om at støtte op om skolegang og ligeledes indgå i et tæt tværfagligt samarbejde, med Himmelevs psykologer, daglig leder og socialrådgiver, samt samarbejde med børnenes netværk. 

Personalet på bo-afdelingerne arbejder både alene og som en del af et team, der fælles har ansvaret for børnegruppens udvikling og trivsel. Det betyder, at du både skal være parat til at træffe beslutninger alene, men også til at følge de fælles beslutninger. Du kan altid regne med, at blive bakket op af institutionens ledelse, psykologer og socialfaglige medarbejdere.

Som medarbejder på Himmelev, skal du være parat til at udvikle dig sammen med os. Vi arbejder efter velbeskrevne faglige metoder, med særlig fokus på narrativ tilgang, Marte Meo, kognitiv tilgang og tilpas forenkling. Arbejdet kan til tider foregå i et udfordrende miljø. Derfor får du oplæring i vores særlige måde, at arbejde på og træning i konflikthåndtering.

Selvom børnene og de unge har brug for en struktureret og forudsigelig hverdag, sker det ofte, at dagen går anderledes end forventet. Du kan derfor glæde dig over, at ikke to arbejdsdage er ens, og du skal kunne lide at have mange bolde i luften. Samtidigt skal du være forberedt på, at nogle af børnene/de unge i perioder i bestemte situationer, kan være voldsomme og udadrettede i deres adfærd. 

Himmelev stiller forskellige refleksionsrum til rådighed for dig som medarbejder. Vi mødes til personalemøder, teammøder, behandlingsmøder, supervision, intern uddannelse, kursus- og temadage.

Børnene og de unge har brug for kvalificeret pædagogisk og sundhedsfaglig støtte døgnet rundt og du må påregne og være indstillet på, at arbejde både dag, aften, hver anden weekend og på helligdage.

Arbejdstiden vil typisk være fra kl. 7-15 og 13-23.

Alle stillinger er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Der er dog mulighed for færre timer. Ansættelse pr. 1.4.2022 eller senere. Vi tilpasser rammerne til børnenes behov, derfor oplever vi at både børn og medarbejdere kan flytte fra en afdeling til en anden, hvis det skønnes at være til gavn for barnets udvikling og behandlingsbehov eller driften generelt.

Det er nødvendigt, at du har kørekort til alm. personbil. 

Yderligere information om Himmelev kan indhentes på hjemmesiden Klik her el. telefon 47 32 95 00 eller hos en hos en af vores afdelingsledere Anette Wissing 24 93 92 62, Diann Huniche 25 16 49 55.

Åben Webinar - dvs digitalt møde over teams

Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 17-18   Klik her for at deltage i mødet

tirsdag 18. januar 2022 kl. 17-18  Klik her for at deltage i mødet

Ansøgningsfristen er 11.2.2022  

Vi forholder os løbende til indkomne ansøgninger.

 

Himmelev – Et behandlingstilbud til børn og unge
Himmelev er et behandlingstilbud til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser. Himmelev blev grundlagt i 1926 af Sofie Madsen, som havde præcist blik for disse børns særkender. Vi har stadig fokus på det enkelte barn, og hvordan vi kan tilrette omgivelserne så barnet trives, udvikles og lærer optimalt.

Institutionen har 20 døgnpladser, seks dagpladser og intern skole med plads til 22 børn.