Jobbet "Hospitalsmedhjælper søges til praktisk opgaveløsning på Psykiatrisk Afsnit P201" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Hospitalsmedhjæper

Pr. 1/2 2022 eller efter aftale søger vi en hospitalsmedhjælper til et 7 mdrs. vikariat på Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit P201. Stillingen er på 37 t/u (eller efter aftale).

Stillingen indebærer mange praktiske opgaver, men da du også vil være i miljøet sammen med patienterne, er det vigtigt for os, at du har lyst og kompetence til at danne og indgå i relationer med afsnittets patienter.

Uddannelseskrav:

 • Bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen.
 • 4 års erfaring som SSH i henhold til overenskomstens bestemmelse om anciennitet

Hvem er vi?

P201 er et åbent senge afsnit med plads til 16 indlagte patienter. Afsnittet har regionsfunktion inden for det ældrepsykiatriske speciale og behandler således patienter både med uni – og bipolære lidelser samt skizofreni, angst, akutte psykoser og demens med BPSD-symptomer.

Personalet er tværfagligt sammensat og består af sekretærer, læger, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, social-og sundhedsassistenter samt sygeplejersker.

Vi søger en hospitalsmedhjælper til forskelligartede opgaver f.eks.:

 • Selvstændigt stå for servering og assistere patienterne ved måltiderne i afsnittet.
 • Oprydning og opfyldning i patientkøkken, klargøring af kaffevogne og opfyldning ved afsnittets kaffemaskiner.
 • Oprydning og brygge kaffe i personalestuen.
 • Oprydning og aftørring af flader i patientstuen.
 • Bestilling af depotvarer samt holde orden i depotrummet.
 • Oprydning og orden i vaskerummet.
 • Oprydning og opfyldning af nødvendige remedier på afsnittets patienttoiletter.
 • Skift af tøjsække.
 • Skift af batterier på psykiatrisenge.
 • Opredning af senge.
 • Samt andre forefaldende opgaver.

Ved behov:

 • Være tilgængelig i afsnittets opholdsstue.
 • Kan observere og melde tilbage til plejepersonalet, hvis en patient får det psykisk eller alment dårligt.
 • Varetagelse af eller assistance ved personlige hygiejne.
 • Assistere patienter til toiletbesøg.
 • Varetage eller assistere ved mobilisering og forflytninger.

Vi forventer at du går til opgaverne med et smil! Er serviceminded, imødekommende, arbejdsom og har en god ordenssans.

Vi tilbyder:

 • Mange selvstændige og spændende opgaver.
 • Gode kolleger.
 • Et afsnit som bærer præg af et godt arbejdsmiljø.

Dine arbejdstider:

Arbejdstiden er primært i dagvagter på hverdage, men aften- eller weekendarbejde kan forekomme ved behov.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Sara Hillerup Lund tlf.: 29215665 eller mail sara.hillerup.lund@rsyd.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om et vikariat til besættelse pr.1/2 2022 eller efter aftale.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist:  d. 24/1- 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: onsdag d. 26/1 – 2022.

Du kan læse mere på: www.psykiatrienisyddanmark.dk

Psykiatrisk afdeling er en røgfri arbejdsplads, hvilket betyder, at personalet ikke må ryge i arbejdstiden.