Jobbet "Funktionsbioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling, SVS inden for områderne POCT og ABL" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

POCT medarbejder søges til vagtfri stilling. 
Da opgaven omkring POCT-udstyr på SVS er stigende, søger vi en funktionsbioanalytiker på Klinisk Biokemisk afdeling 37 timer/uge pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

På Klinisk Biokemisk Afdeling, SVS søger vi en engageret og selvstændig funktionsbioanalytiker inden for området POCT og ABL. Der vil i opgaveløsningen være et tæt samarbejde med den ansvarlige overlæge og kvalitetsafdelingen med rig mulighed for udvikling og at sætte sit eget præg på området.

Arbejdsopgaver:
Din primære opgave bliver, at sørge for at alt POCT udstyr på SVS bliver kvalitetssikret, samt at personalet på de kliniske afdelinger bliver oplært i brugen af relevant udstyr, hvilket bl.a. indebærer at du:

 • ­Udfører de fastlagte kvalitetssystemer (intern og ekstern).
 • Udarbejder og vedligeholder retningsgivende dokumenter
 • Oplærer personalet på de kliniske afdelinger på en ens og kompetent måde.
 • Vedligeholder POCT- og ABL-udstyr og bistår klinikerne med vejledning ved fejl på eller spørgsmål til dette.
 • Er rollemodel ift. at gennemføre forandringsprocesser og drive forbedringsarbejdet
 • Varetager de opgaver der p.t. hører til funktionen – se funktions- og stillingsbeskrivelsen.
 • Deltager i prøvetagningen på morgenrunderne.
 • ­Holder dig ajour med udviklingen inden for områderne POCT og ABL.
 • Deltager i afprøvning og implementering af nyt POCT- og ABL-udstyr.

Derudover vil der, i kontinuert samarbejde med de kliniske afdelinger på SVS, være et spændende arbejde med at finde mulige patientforløb, hvor POCT-teknologi (eksisterende eller ny) kan lette udrednings- og behandlingsforløb for patienterne, f.eks. ved hjemmemåling.

Hvem er vi?

Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) er en unik og spændende afdeling, som omfatter specialerne Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Patologisk Anatomi, Klinisk Mikrobiologi, Infektionshygiejne samt Molekylærbiologisk laboratorium.

KDA flyttede i 2013 ind i et helt nyt laboratoriehus på SVS i Esbjerg. Det nye laboratoriehus er fuldt automatiseret og med avanceret teknologi på et højt niveau, som har betydet helt nye standarder for patientsikkerhed samt effektive analyser og ydelser. Afdelingen er desuden kendt for et aktivt forskningsmiljø. Afdelingen betjener SVS og primærsektoren i det sydvestjyske optageområde fra matriklerne i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Varde samt psykiatrien. Der er i alt ca. 200 medarbejdere i KDA bestående af læger, bioanalytikere/laboranter, akademiske medarbejdere, lægesekretærer, kapelbetjente og sygeplejersker. KDA’s mission er at danne grundlag for det bedste patientforløb, og vi ønsker en funktionsbioanalytiker, som sammen med afdelingsbioanalytikerne i KBI vil arbejde mod denne fælles mission, og som i sit arbejde vil underbygge visionen om at være én afdeling med højeste faglighed og begejstrede medarbejdere. 

Vi forventer at

 • Du er uddannet bioanalytiker med min. 2 års erfaring.
 • Du har erfaring med og interesse for POCT og ABL.
 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et team.
 • Du er i høj grad i stand til selv at prioritere dine opgaver.
 • Du er kvalitetsbevidst og omstillingsparat.
 • Du bidrager med et godt psykisk og socialt arbejdsmiljø.
 • Du udviser aktiv deltagelse i personlig og faglig udvikling.
 • Du er nysgerrig og troværdig i din væremåde og i samarbejdet med personalet.
 • har et positivt livssyn, samarbejdsvillig og besidder et godt humør.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til kvalitetsstyringssystemet D4/Infonet.

Vi tilbyder

 • En vagtfri stilling på 37 timer
 • Grundig oplæring i afsnittets arbejdsområder.
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser.
 • Et job med stor grad af selvstændighed i et område i udvikling, hvor du selv er med til definere arbejdsgangene.
 • En arbejdsplads der er drevet af høj ansvarsfølelse, respekt, samarbejde og godt humør.

Funktionsbeskrivelse - Funktions bioanalytiker

Stillingsbeskrivelse - POCT-ABL

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker i KBA:

Alikka Kaalund:  TLF: 79183331 Email: alikka.kaalund@rsyd.dk

Tiltrædelse 1. marts 2022 eller efter aftale. Der er ansøgningsfrist den 27. januar 2022.

Løn og ansættelsesforhold:
I henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling afhængig af kvalifikationer.

Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling, og er ledig til besættelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.