Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Vi har 2 vikariater ledig til stillingen som ergoterapeut ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg

2 vikariater som ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for
Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg.

Det ene er ledigt fra d. 01.07.22. Det andet er fra 01.08.22. De udløber begge d. 31.12.22.
Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Ud over dagvagt indgår der aften- og weekendvagter.

Vi søger en ergoterapeut der er:
 • engageret og har erfaring med rehabilitering, gerne neurologisk erfaring
 • har lyst og evne til at håndtere lange og ofte komplicerede patientforløb ramme og bruger OTIPM som arbejdsprocesmodel. Vi ser gerne, at du har FOTT grundkursus og er AMPS kalibreret.
 • Medvirke i udviklings projekter. Aktuelt arbejder vi med "Træning i hverdags aktiviteter" der involverer alle faggrupper på Vestdansk Center for Rygmarvsskade..
Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams
med patienten, hvorfor relationel koordinering er et naturligt og vigtigt
arbejdsredskab.
På VCR arbejder vi med at optimere den monofaglige og tværfaglige organisering af
rehabiliteringsopgaven.
Derfor skal du kunne lide at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder. Vi
forventer, at du kan bidrage til nytænkning og udvikling af praksis.
VCR arbejder på at blive en universitetsklinik, hvorfor der hos personalet skal være
viden om kvalitet, forskning og udvikling.
Vi forventer, at:
 • du har lyst og evt. erfaring med at arbejde med dataindsamling, kvalitet og
 • dokumentation i den daglige kliniske praksis.

Primære arbejdsopgaver:
 Undersøgelse og træning af ADL funktioner.
lUndersøgelse og træning af dysfagi, herunder udfærdigelse af spisevejledninger.
lUndersøgelse og træning af den tetraplegiske arm og- håndfunktion.
 Afprøvning, fremstilling og tilpasning af orthoser.
lAfprøvning og tilpasning af hjælpemidler herunder kommunikationshjælpemidler.
Samarbejde med patienternes hjemkommuner vedrørende hjælpemidler og
boligændringer, herunder udarbejdelse af funktionsbeskrivelser og ansøgninger.
lUdarbejdelse af genoptræningsplaner.

Vi kan tilbyde:
et job på en højt specialiseret funktion, hvor der er fokus på udvikling af:
 • det optimale patientforløb.
 • let spændende job med en varieret arbejdsdag.
 • engagerede og kompetente kollegaer.
 • et godt monofagligt og tværfagligt samarbejde.

Om VCR:
VCR er en del af Neurologi ved Hospitalsenheden Midt.
VCR har 35 senge og 4 Hotelsenge, og er et af Danmarks 2 højtspecialiserede
landsdelsfunktioner til rehabilitering af mennesker med rygmarvsskadede. Der bliver
arbejdet efter individuelle tilrettelagte behandlingsplaner.
Omfanget af patienternes rygmarvsskade er meget forskelligt, nogle patienter bliver
selvhjulpne efter rehabilitering andre får behov for hjælp til alle hverdagsaktiviteter.
VCR modtager blandt andet patienter i PLV-respirator og patienter med tracheostomi.
VCR har tilknyttet et ambulatorium.
Som en del af VCR er der etableret en forsknings- og udviklingsenhed.

Om Hospitalsenhed Midt:
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200
ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel
ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Neurologisk afdeling, Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut
Lasse Thulstrup 78446180 eller ergoterapeut Anne-Mette Thomsen 78446151.

Din ansøgning:
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig
erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 07.06.22.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil
omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Lasse Thulstrup
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2022
 • Regionens jobnr.
  36086
 • Quick-nr.
  430394
 • Indrykningsdato
  04-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Lasse Thulstrup
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2022
 • Regionens jobnr.
  36086
 • Quick-nr.
  430394
 • Indrykningsdato
  04-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  07-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.