Region Midtjylland

Hald Ege

Videbechs Alle 11, 8800 Viborg

Søger du nye udfordringer, så søger Hald Ege nye medarbejdere

På Hald Ege søger vi nye kolleger. Vi har en fast stilling ledig, og derudover har vi brug for et antal midlertidige ansættelser på 6 måneder.

Da vi har flere børn på vej ind, mangler vi folk. Det er endnu uafklaret hvor mange vi får brug for, men stillingerne vil alle være på gennemsnitligt 37 t/uge.
Vi forestiller os, at du er socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannet, eksempelvis pædagog, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut eller tilsvarende.

Har du en stærk faglig og personlig profil, mod på faglige udfordringer og udvikling, samt vægter samarbejde højt, er dette job måske noget for dig.

Om Hald Ege:
Hald Ege er en døgninstitution under Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland og er beliggende i Viborg. 

Institutionen Hald Ege er godkendt til 16 børn og unge, som bor i 2 huse, henholdsvis Asgård og Midgård. Hald Eges målgruppe er normalt begavede børn med relations- og udviklingsforstyrrelser, og andre psykiske vanskeligheder, som autismespektrum forstyrrelser, ADHD, Tourette og/eller OCD. Herudover kan børnene have udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser eller eksempelvis verbal og/eller fysisk krænkende adfærd.

På Hald Ege arbejder vi miljøterapeutisk med teoretisk referenceramme til psykodynamisk udviklingsteori. Low arousal og NAU er vigtige redskaber i hverdagen på Hald Ege. Dette indebærer bl.a. en velstruktureret hverdag, hvor forudsigelighed og genkendelighed åbner mulighed for, at arbejde relationelt med udgangspunkt i det enkelte barns behandlingsplan. Vi arbejder med mål og delmål ud fra den kommunale handleplan.

Forventninger til dig:
Hald Ege søger medarbejdere, der har lyst til at være en del af en afdeling i udvikling. Vi er på udkig efter medarbejdere, der kan håndtere udfordrende situationer, hvor du mestrer at være ro og tryghedsskabende og udviser omsorg for både børn, forældre og kolleger. Derudover skal du have et gyldigt kørekort.

Som medarbejder på Hald Ege er fagligheden i fokus og du arbejder professionelt med børn med komplekse problemstillinger. Det er et arbejde som kræver fysisk og psykisk robusthed, omsorgsevne, rummelighed og stor faglig dygtighed samt respekt for det enkelte menneske. Vi ønsker en åben og aktiv kollega, som vil medvirke til, at afdelingen er et trygt sted at være for barnet.

For at kunne bestride arbejdet som medarbejder på Hald Ege, er visse kompetencer nødvendige.

Faglige kompetencer:
- Uddannet pædagog, ergoterapeut eller anden sundhedsfaglig uddannelse
- Viden/erfaring om målgruppen
- Erfaring fra psykiatriområdet
- Kendskab til Lov om voksenansvar
- Kendskab til den neuroaffektive tilgang og Low Arousal

Samarbejdskompetencer:
- At kunne tage ansvar for at kunne lykkes som et team, få hverdagen til at fungere optimal, tage ansvar som kontaktperson for et barn
- At forpligte sig til at arbejde ud fra institutionens metodiske tilgang, herunder særligt fokus på begrebet selvagens
- Evner for åben og ærlig refleksion
- At være deltagende i praktiske arbejdsopgaver
- Respekt/accept af den enkeltes faglige og personlige kompetencer
- At kunne arbejde ud fra et fælles beslutningsgrundlag
- At indgå i supervisionssammenhænge
- At kunne arbejde ud fra værdigrundlaget

Om os:
Specialområde Børn og Unge (SBU) er ét af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde.

SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangspræget adfærd og/eller hjerneskader.

Yderligere oplysninger:
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem den 
forhandlingsberettigede organisation og Danske Regioner.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest ved ansættelse.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til konstitueret afdelingsleder Lisbeth Bødker på tlf.: 2137 0925.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 1. juni 2022 kl. 23:59.
Vi afholder samtaler løbende og senest 7 dage efter ansøgningsfristens udløb. 

Vi ønsker, at besætte stillingerne hurtigst muligt.

Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger, men hvis et lavere timetal ønskes, er der mulighed for at aftale dette.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Uden for sygehuse - Region Midtjylland
 • Kontaktperson
  May-Britt Melander
 • Adresse
  Videbechs Alle 11, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2022
 • Regionens jobnr.
  36321
 • Quick-nr.
  431164
 • Indrykningsdato
  18-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  01-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Uden for sygehuse - Region Midtjylland
 • Adresse
  Videbechs Alle 11, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  May-Britt Melander
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2022
 • Regionens jobnr.
  36321
 • Quick-nr.
  431164
 • Indrykningsdato
  18-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  01-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.