Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Specialeansvarlig fysioterapeut til børn og unge på Hvidovre Hospital

Har du lyst til at udvikle faget og sikre børn og unge de bedste muligheder for motorisk udvikling og læring? Lyder det som noget for dig? Så er du måske vores nye fysioterapeutkollega, der ønsker at samarbejde med både barn, forældre og andre dygtige sundhedsprofessionelle om udredningen på et af Danmarks største akuthospitaler?

Børne- og ungeområdet er noget ganske særligt
Specialet pædiatri er et meget alsidigt fysioterapeutisk arbejde, da diagnoserne og problematikkerne spænder utrolig vidt. Aldersgruppen er fra 0-18 år.

Børneområdet er kendt for at være det mest tværfaglige felt, så vi er dygtige til at samarbejde, kommunikere og skarpe på, hvad vi selv kan bidrage med som fysioterapeuter. Langt hen ad vejen kan man sige, at det er barnets problematikker, der stiller holdet, der løser opgaven omkring barnet, så børn og familierne bliver hjulpet effektivt og kvalificeret videre.

Du får hos os en spændende mulighed for både at dykke ned i dit fagområde. Vi arbejder først og fremmest sammen med velkvalificerede ergoterapeutiske kolleger på børneområdet, men også læger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer m.fl. i de mere komplekse udredningsforløb for ambulante/indlagte børn og unge

Arbejdet som fysioterapeut indenfor pædiatri
Kerneydelsen som fysioterapeut i det pædiatriske speciale, er at bidrage tværfagligt til udredning, behandling og specialiseret genoptræning af barnet i samarbejde med forældrene.

Du vil lave vurdering via generelle og børnespecifikke fysioterapeutiske test af såvel indlagte som ambulante børn og unge. Endvidere instruere i øvelser, råd og vejledning af forældre og udføre hjælpemiddelvurdering samt dokumentere din indsats i barnets journal.

Stillingen har desuden en funktion på 2-4 timer ugentlig, hvor du som specialeansvarlig fysioterapeut for børn og unge vil være tovholder for den faglige udvikling i praksis. Faglig udvikling er en naturlig del af afdelingens DNA, og du er derfor af natur åben overfor nye arbejdsopgaver og ønsker at arbejde med løbende kvalitetssikring og udvikling af daglig praksis.

Lidt om os
I vores afdeling er vi ca. 75 ansatte, hvoraf langt de fleste er fysio- eller ergoterapeuter.

Vi arbejder med både indlagte og ambulante patientforløb på tværs af hele hospitalet. Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling er samlet i én afdeling, men delt i tre undergrupper med hvert vores faglige interesseområde.

Afdelingen har tilknyttet udviklings- og forskningsterapeuter samt kliniske undervisere, der sammen med alle medarbejdere og ledere sikrer vores faglige udvikling.

Vores fælles udgangspunkt er at sikre aktive patienter og tilbagevenden til hverdagen med inddragelse af patientens ressourcer.

Vi arbejder typisk fra klokken 8-15.30 på hverdage og der vil være weekendarbejde sammen med andre fysioterapeutkolleger ca. hver 5-6. weekend.

”Her er et godt arbejdsmiljø og du får gode kolleger. Der er et tværfagligt samarbejde, hvor man bliver både hørt og udfordret.”

                                                                            Svanhild, fysioterapeutkollega

God arbejdsplads, kultur og miljø
Du vil blive ansat i Region H. med opgavevaretagelse i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Afdelingen er i evig udvikling med tiltag og nye projekter, hvor der er en rar stemning og et tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger. Her er plads til at udforske, kvalitetssikre og en forventning om et højt fagligt niveau indenfor hospitalets rammer.

Vi har et godt renomme i huset og bliver som oftest mødt med velvilje og anerkendelse. Uddannelse og forskning er en del af Fysio- og Ergoterapeutisk Afdelings samlede opgavevaretagelse og det forventes, at alle bidrager til det gode og lærerige forløb for vores studerende og forskerkolleger.

Vi har et struktureret Onboarding-program, hvor du vil modtage introduktion, oplæring og kollegial støtte, som giver dig kompetencerne til at varetage dit nye job og komme godt ind i afdelingen.

Vi har en tillidsfuld kultur, hvor de mere erfarne kolleger er gode til at lære fra sig og de nyeste er gode til at udfordre gængs praksis, ja faktisk scorer vores nye kolleger os til i høj grad at gøre netop dette:

”Vi oplever, at der i Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling er en kultur for, at man altid kan komme til de andre kolleger med faglige overvejelser.”

Survey fra afdelingens Onboarding-program

Vi søger derfor en (fys)haj på fuldtid til børn og unge (og håber at få dig i nettet)
Som person har du evnen til at samarbejde og skabe relationer med mange forskel­lige mennesker. Du har en god indlevelsesevne og tager et naturligt afsæt i en familiecentreret og Patient Empowerment orienteret fysioterapi.

Du har minimum 3-4 års erfaring med at arbejde med børn og unge, gerne på et hospital. Du tager ansvar for din egen opgaveløsning, arbejder omhyggeligt og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø. Der er en forventning om, at du er struktureret, kan tilegne og formidle faglig viden og generelt har gode kommunikative kompetencer.

Da stillingen som specialeansvarlig indeholder tovholderfunktionen for kvalitetssikring i praksis, forestiller vi os, at du har Evidens Baseret Praksis- eller Måleredskabskursus og enten allerede er eller har ambitioner om at blive Certificeret Kliniker inden for en kortere periode.

Du er den rette ansøger, hvis du trives i en kompleks og uforudsigelig hverdag med et højt patient-flow med få og hyppige kontakter. Du skal søge stillingen hos os, hvis du vil have et alsidigt, travlt og fagligt velfunderet job som fysioterapeut med børn og unge som speciale i en skøn afdeling.

Ansættelsesvilkår:
Du ansættes i Region Hovedstaden, på Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.

Stillingen er på 37 timer og til besættelse fra den 15/8 2022 eller snarest derefter. 

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Ansøgningsprocedure:
Ønsker du at høre mere om stillingenerne, så ring til afdelingsterapeut Helle Worch Sørensen, tlf. 3632 3234. Stillingsbeskrivelsen kan rekvireres hos helle.worch.soerensen@regionh.dk

Der er ansøgningsfrist den 13/6 2022 og ansættelsessamtaler den 17/6 2022.

Du kan læse mere om Amager-Hvidovre Hospitalets strategi på følgende link; Det handler om liv og om afdelingen her: Fysio-og Ergoterapien, HVH eller mød os på Instagram under fysergo_hvh.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Helle Worch Sørensen
  helle.worch.soerensen@regionh.dk
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  15-08-2022
 • Regionens jobnr.
  241314
 • Quick-nr.
  431167
 • Indrykningsdato
  18-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  13-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Helle Worch Sørensen
  helle.worch.soerensen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  15-08-2022
 • Regionens jobnr.
  241314
 • Quick-nr.
  431167
 • Indrykningsdato
  18-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  13-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.