Region Midtjylland

RehabiliteringsCenter for muskelsvind

Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C

Ergoterapeut til konsulentfunktion

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind søger en ergoterapeut til konsulentfunktion i Vestdanmark. 

 

Som konsulent i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) bliver du udkørende konsulent, der medvirker til, at brugere med muskelsvind og deres pårørende får tilbudt den rette højtspecialiserede rehabilitering.

Muskelsvind er en fællesbegnelse over mere en 40 forskellige sygdomme. De fleste muskelsvindsygdomme er arvelige og progredierende. Sygdommens kompleksitet rammer oftest hele familien og kræver tæt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.  Der er 3.500 mennesker med muskelsvind eller ALS henvist til RCFM.

På hjemmebesøg og tværfaglige møder vil du rådgive brugerne, deres pårørende og lokale samarbejdspartnere om sygdommen og dens forløb. Du vil analysere behov og være med til at pege på relevante løsningsforslag om blandt andet hjælpemidler og boligindretning. Du vil komme til at samarbejde med dagsinstitutioner og skoler om energiforvaltning i dagligdagen, hjælp og hjælpemidler. Du vil skulle varetage undervisning på familiekurser og temadage for fagpersoner. Du vil være med til at udvikle og formidle RCFM’s faglige ekspertise indenfor rehabilitering.

Du bliver del af det tværfagligt team på muskelsvind sammen med fysioterapeuter, læge, socialrådgiver, psykolog og andre ergoterapeuter.

 

Personlige og faglige kompetencer

Du har en ergoterapeutuddannelse med flere års erfaring fra kommunalt myndighedsområde. Du kan med fordel have erfaring fra børneområdet eller fra PPR.

Som person kan du rumme de svære samtaler og lade dem blive på arbejde. Når det ikke er muligt, rækker du ud efter en kollega for sparring. Du er i stand til at modtage supervision og kan drage fordel af denne.

Du har et helhedsorienteret menneskesyn, hvor du ser det hele menneske og er i stand til at se hver bruger/familie som unik. Du næres af at sikre at bruger og pårørende kan få den bedste hjælp, og du kan se dig selv i kerneværdierne i organisationen og den måde, opgaverne løses på i RCFM.

Du har gode samarbejdsevner og lyst til at bidrage til et tæt tværfagligt samarbejde, hvor du tør gå ind over dine kollegers fagområder, men også ved, hvornår der er behov for en anden faglighed end din.

Jobbet kræver ikke forudgående kendskab til muskelsvind-sygdommene.

 

Faglige kompetencer:

 • Har erfaring med bevillingsprocedurer i kommunalt regi. 
 • Har erfaring med screening af behov med henblik på udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelser.
 • Har anden relevant erfaring, gerne fra børneområdet.
 • Har kendskab til rehabilitering og ICF.
 •  Har lyst til at tilegne dig viden om neuromuskulære sygdomme

 

Personlige kompetencer:

 • Har evne til at indgå i tæt dialog med mange forskellige familier, kolleger og øvrige faggrupper.  
 • Er stærk i skriftlig og mundtlig formidling – som udgangspunkt på dansk men til et vist niveau også på engelsk.  
 • Evner at strukturere arbejdet, og styre din kalender i en travl hverdag.  
 • Er selvstændig, fleksibel og engageret.
 • Har humor, er positiv og vil det kollegiale fællesskab.

 

Om opgaverne

Som ergoterapeut i vores konsulentfunktion skal du på lige vilkår med dine kolleger:  

 • Rådgive og vejlede om rehabilitering af personer med muskelsvind, deres pårørende og professionelle behandlere på tværs af faggrænser og sektorer. 
 • Arbejde både selvstændigt og tværfagligt i teams, der sammensættes ad hoc.  
 • Arbejde i familiens hjem/lokale miljø og i tæt samarbejde med relevante faggrupper inden for social- og sundhedssektoren samt undervisningssektoren.  
 • Udarbejde rehabiliteringsrapporter på baggrund af deltagelse i fysiske undersøgelser, funktionsevnevurderinger og tværfaglige møder. 
 • Formidle viden og undervise på familiekurser, temadage, fagkurser og konferencer.  
 • Deltage i udviklingsarbejde. 

 

Derudover vil du varetage specifikke ergoterapeutiske opgaver:  

 • Udføre undersøgelser på aktivitets- og deltagelsesniveau.  
 • Undersøge og rådgive om behov for hjælpemidler, bil og boligindretning.
 • Omsætte ergoterapeutiske vurderinger til forslag om rehabilitering i brugerens hverdag.  
 • Vejlede brugere og samarbejdspartnere i specifikke ergoterapeutiske fagområder fx dysfagi, siddestilling, ergonomi og velfærdsteknologi.  

 

Ansættelsesforhold

 • Stillingen er placeret i Århus, hvorfra konsulentfunktionen dækker Jylland og Fyn, der er derfor en del kørsel i arbejdstiden. Egen bil er ikke nødvendig. Der vil ind imellem forekomme møder rundt i landet, og du skal være indstillet på 10-15 nationale rejsedage pr. år.
 • 37 timer ugentlig med fleksible arbejdstider, ind imellem weekend- eller aftenarbejde. 
 • Løn og arbejdsforhold svarende til kvalifikationer jf. de regionale overenskomster. 
 • Tiltrædelse 1. september 2022.

 

Ansøgning

 • Ansøgningsfrist 20. juni 2022 kl. 12.00
 • Ansættelsessamtaler 1.samtale 23. juni 2022 kl. 8.00 – 13.00 og 5. juli 2022.  Der må forventes afvikling af personlighedstest.   
 • Ansøg via link: ANSØG

 

Vil du vide mere?

Spørgsmål kan rettes til ergoterapeut Lone Bech Christensen på telefon 2265 2430 eller direktør Heidi Aagaard telefon 2265 2400.

 

Om RCFM

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er et nationalt center, der støtter sundheds- og socialvæsenet med højt specialiseret viden om rehabilitering af personer med sjældne neuromuskulære sygdomme - i daglig tale kaldet muskelsvind. Vi rådgiver og underviser personer med muskelsvind, deres familier og fagpersoner, og vi forsker og udvikler inden for neuromuskulær rehabilitering. RCFM har henvist ca. 3.500 børn, unge og voksne med en muskelsvindsygdom eller ALS.  

RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger administration, forsknings- og udviklingscenter og konsulentfunktion for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktion for Østdanmark. RCFM har 40 medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt koordinatorer.  

For flere informationer henvises til www.rcfm.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - Aarhus
 • Kontaktperson
  Lone Bech Christensen
  loch@rcfm.dk
  2265 2430
 • Adresse
  Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Quick-nr.
  431358
 • Indrykningsdato
  21-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-06-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  RehabiliteringsCenter for Muskelsvind - Aarhus
 • Adresse
  Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C
 • Kontaktperson
  Lone Bech Christensen
  loch@rcfm.dk
  2265 2430
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Quick-nr.
  431358
 • Indrykningsdato
  21-05-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-06-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.