Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Ledende Overlæge til Korttidsafsnit (KTA), Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge

 

Vil Du blive del af et stærkt team? Vi søger en ledende overlæge (ny overenskomst) med afsnitsansvar for vores Korttidsafsnit, Akutafdelingen SUH Køge per 1.9.2022 eller efter aftale. Du skal primært være på KTA, men også deltage i andre relevante bagvagtsfunktioner.

Vores korttids afsnit (KTA) har 21 senge, hvor alle akutte patienter med forventet kort indlæggelsestid og afgrænset problemstilling kan opholde sig og færdigbehandles.  Akutlæger har i dette afsnit behandlingsansvaret overfor en bred vifte af internmedicinske patienter. KTA har 2 udskrivningskoordinatorer ansæt og et tæt samarbejde med vores socialsygeplejersker. I oktober 2022 flytter KTA til nye flotte rammer (2.sal i nybyggeriet, vi låner et afsnit, som senere bliver til et intensivafsnit). Når nybyggeriet er færdig i 2025 samles afdelingen igen et sted.

Køge Akutafdeling blev grundlagt i 2009 og har siden udviklet sig til en stor og velfungerende akutmodtagelse. Vi modtager akutte patienter til vurdering og indlæggelse fra egen læge/vagtlæge/112 med al slags medicinske og kirurgiske symptomer samt patienter til skadestuebehandlingen. Vi har selvstændigt behandlingsansvaret for alle patienter i afdelingen.

Ud over modtagelsen og skadestuen råder afdelingen over et observationsafsnit, hvor op til 6 patienter kan forblive natten over (op til 24 timer) når det giver mening. Afdelingen har også den lægelig ansvar for skadestue-funktionen på SUH Roskilde.

Afdelingen har stort fokus på uddannelse. Der er 4 HU- og 13 introforløb og i akutmedicin, flere AP-hoveduddannelseslæger og 8 KBU-læger.

I bagvagtslaget vil du komme til at arbejde sammen med meget engageret speciallæger heraf mange speciallæger i Akutmedicin og flere afdelingslæger/1.reservelæger, som gennemgår et meritforløb i Akutmedicin.

Vi forventer at du:

 • Er speciallæge i Akutmedicin, Intern medicin, Almen medicin eller et andet relevant speciale. Der er fokus på brede intern medicinske kompetencer.

 • Kan og vil supervisere yngre læger i afdelingen og bidrage til et godt uddannelsesmiljø.

 • I alle funktioner forventer vi, at du kan bidrage til modtagelsen af nye akutte patienter indenfor dine kompetencer når primær opgaven er løs.

Vi kan tilbyde:

 • Et inspirerende og sjovt, men også travlt arbejdsmiljø.

 • Et velfungerende team af dedikeret speciallæger og bagvagter, som vil akutmedicinen og akutte patienter.

 • Muligheden for at bruge og udvikle dine kompetencer.

 

Arbejdstilrettelæggelse

Speciallægerne indgår i afdelingens bagvagtslag, og afdelingen har derudover to til tre mellemvagtslag og to forvagtslag i døgndækkende tilstedeværelse.

Der er almindeligt dagarbejde til enten kl. 15.24 eller 18.00 alle ugens dage.

Deltagelse i aftenvagt, efter aftale og ønske ev. aften/nattevagt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst.

 

Ansøgning

Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de 7 lægeroller og må meget gerne indeholder planer for, hvordan samarbejdet med primærsektoren kan styrkes.

Ansøgning sendes via linket i annoncen

Samtale efter aftale. Der kan deltage en patientrepræsentant i samtalen.

 

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til Cheflæge Gerhard Tiwald tlf.: 47 32 14 01. Materiale om afdelingen kan rekvireres hos sekretær Lotte H Tversted el. Stine Willas Jensen på tlf.: 47 32 14 00.

 

Om Akutafdelingen

Afdelingens funktion er modtagelse af patienter til akut indlæggelse eller akut skadebehandling, væsentligst for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi samt de medicinske specialer. Akutafdelingens opgaver rummer triagering, primær behandling og efterfølgende visitation til relevant afdeling. Den stor del af patienterne færdigbehandeles i Akutafdelingen. Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, og samtidig forventes et intensivt samarbejde med vagtholdene fra sygehusets øvrige afdelinger.

Desuden har Akutafdelingen ledelsesansvar over Roskildes Akutmodtagelse.

 

Akutafdelingen i Køge: Altid. Forrest.

 

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2026, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Gerhard Tiwald
  gti@regionsjaelland.dk
  47321401
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  017887
 • Quick-nr.
  433170
 • Indrykningsdato
  24-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  29-07-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Gerhard Tiwald
  gti@regionsjaelland.dk
  47321401
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Regionens jobnr.
  017887
 • Quick-nr.
  433170
 • Indrykningsdato
  24-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  29-07-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.